Функціональні обов’язки членів атестаційної комісі


Голова атестаційної комісії:

· ознайомлювати педагогів, які атестуються, з Типовим положенням;

· ознайомлювати педагогів, які атестуються, з кваліфікаційними вимогами за відповідною кваліфікаційною категорією та з від­повідними їй посадовими обов'язками;

· надавати клопотання до районної атестаційної комісії;

· розподіляти функціональні обов'язки членів комісії та контролювати їх виконання;

· готувати та проводити засідання атеста­ційної комісії;

· контролювати правильність ведення до­кументації;

· затверджувати план та графік роботи атестаційної комісії,

Заступник голови атестаційної комісії:

· виконувати обов'язки голови у випадку

· його відсутності; складати план підготовки та проведення атестації;

· контролювати виконання графіка роботи атестаційної комісії;

· готувати проекти наказів: про проведення атестації педагогічних

· працівників;

· про підсумки атестації;

· про створення експертної групи (за потреби);

· здійснювати контроль за. правильністю оформлення документації, індивідуаль­них графіків проходження атестації педагогами


надавати методичну та психологічну до­помогу педагогам, які атестуються;

· індивідуальні графіки проходження атестації педагогами.

· складати числовий та текстовий звіти про проведення атестації;

готувати проект підсумкового наказу про результати проведення атестаці

Секретар АК:

· вести роз'яснювальну роботу із заповнення документації;

· приймати та реєструвати заяви педагогів;

· вести документацію атестаційної комісії:

· журнал реєстрації заяв педагогічних працівників;

· протоколи засідань атестаційних комісій;

· оформлювати:

· атестаційні листи;

· витяги з наказів щодо проведення атестації;

· витяги з протоколів;

· готувати атестаційні матеріали до подання на атестаційну комісію ІІ рівня;

· запрошувати членів АК на засідання комісії відповідати за їх присутність;

· регулювати та координувати режим роботи членів атестаційної комісії;

· унаочнювати інформацію про хід атестації;

· збирати матеріали щодо проведення атестації, методичні розробки педагогів;

· своєчасно інформувати педагогів про зміни в нормативно-правовому забезпеченні з питань атестації;

· готувати проект наказу про підсумки атестації

Член атестаційної комісії зобов'язаний:

· знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників;

· володіти методами аналізу й узагальнення інформації;

· мати належний рівень комунікативної культури;

· дотримуватися прозорості та гласності процесу атестації;

· вміти розв'язувати конфліктні ситуації; підтримувати комфортний мікроклімат у колективі під час проведення атестації.

Член атестаційної комісії має право:

· отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції;

· залучати до процедури проведення атестації експертів;

· брати участь у роботі атестаційної комісії у робочий час;

· планувати діяльність атестаційної комісії;

· виступати в ролі експертів у межах своєї компетенції


Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.