Повернутися до звичайного режиму
Положення про самоосвітню діяльність вчителя та вихователя

1. Загальні положення

Виклики 21 століття зумовлюють вимоги до професійної компетентності учителя. без постійного навчання, підвищення свого фахового рівня сучасному вчителю важко зорієнтуватись у лабіринтах реформ, постійних змінах в освітньому процесі. Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Суспільство завжди пред'являло, і буде пред'являти до вчителя найвищі вимоги. Знання не повинні обмежуватися предметом і методикою його викладання. Учитель повинен бути в курсі передових технологій, мати знання в різних сферах суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці та інше. Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому що сама його робота пов'язана з постійним оновленням.

Велика роль у процесі професійного зростання вчителя належить самоосвіті. Як підтверджує досвід, основними принципами самостійної роботи педагога на всіх етапах удосконалення його професійної майстерності є модель організаційно-педагогічної діяльності через самоосвіту вчителів.

2. Мета самоосвітньої діяльності:

2.1.задоволення інтересів педагогів у постійному підвищенні свого професійного рівня;

2.2.стимулювання творчого потенціалу вчителя на основі сучасного освітнього рівня;

2.3.набуття педагогічними працівниками важливих фахових компетентностей, які дозволяють упевнено орієнтуватися в інформаційному просторі, досягати успіху в професійному самовираженні та відчутно впливають на розвиток школярів.

3. Завдання самоосвітньої діяльності :

3.1. мотивація освітньої діяльності вчителя;

3.2. озброєння знаннями сучасної науки і практики;

3.3. розвиток умінь і навичок самоосвіти;

3.4. стимулювання експериментальної та дослідницької діяльності вчителя.

4. Форми самоосвіти:

4.1. педагогічна рада;

4.2. робота МО;

4.3. творчі групи;

4.4. семінари;

4.5. тренінги;

4.6. лекції;

4.7. відкриті уроки;

4.8. доповідь на засіданні МО тощо

5. Методи самоосвіти:

5.1. діагностика;

5.2. тренінги;

5.3. моделювання ситуацій;

5.4. розробка уроків та позакласних заходів;

5.5. самостійна діяльність;

5.6. самоаналіз та самозвіт;

5.7. опрацювання фахової літератури.

6. Етапи організації самоосвітньої діяльності педагогів:

Етап самоосвітньої діяльності Зміст роботи Адміністративний контроль Продукт діяльності
1 Підготовчий Перспективне та річне планування Перевірка плану самоосвітньої діяльності План самоосвіти (річний, перспективний)
2 Теоретичний Знаходження та опрацювання літератури, Інтернет ресурсів та матеріалів передового педагогічного досвіду за обраною темою Складання списку інформаційних джерел
3 Аналітичний Впровадження в практику здобутих знань, під час якого відбувається нагромадження педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи Обмін думками, ознайомлення з результатами самоосвіти колег
4 Узагальнюючий Аналіз, узагальнення, систематизація нових форм і методів навчально-виховної діяльності, накопичення педагогічних фактів Моніторинг за станом самоосвітньої діяльності Оволодіння та застосування сучасних педагогічних технологій,
5 Підсумково-контрольний Підбиття підсумків своєї самоосвітньої роботи, узагальнення спостереження, оформлення результатів Творчий звіт, складання портфоліо

Перший етап, організаційний або установчий, який передбачає створення певного настрою до самоосвітньої роботи; вибір мети роботи, виходячи з науково-методичної теми школи та методичної проблеми методичного об’єднання; формування особистої індивідуальної теми, осмислення послідовності дій.

Другий етап – удосконалення теоретичної підготовки з даної проблеми, навчаючий, на якому педагог самостійно знайомиться з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної проблеми, вивчення досягнень науки, ППД тощо.

Третій етап – впровадження в практику здобутих знань, під час якого відбувається нагромадження педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи, постановка експерименту. Практична робота продовжує супроводжуватись вивченням літератури.

Четвертий етап – теоретичне осмислення, аналіз, узагальнення, систематизація нових форм і методів навчально-виховної діяльності, накопичення педагогічних фактів. На даному етапі доречно організувати колективне обговорення прочитаної педагогічної літератури; творчі звіти про хід самоосвіти; відвідування, з наступним обговоренням, відкритих уроків з обраної проблеми та інші колективні форми роботи.

П’ятий етап – підсумково-контрольний, на якому педагог підбиває підсумки своєї самоосвітньої роботи, узагальнює спостереження, оформлює результати. При цьому головним виступає опис проведеної роботи й установлених фактів, їх аналіз, теоретичне обґрунтування результатів, формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі (виступ на засіданні педагогічної ради, засіданні методичного об’єднання, оформлення портфоліо вчителя, випуску друкованої продукції).

7. Показники ефективності самоосвітньої діяльності учителя:

7.1. якість організованого педагогом навчально-виховного процесу;

7.2. професійно-кваліфікаційне зростання педагога;

7.3. результативність участі учнів у олімпіадах, виставках, оглядах, кількість і якість учнівських науково-дослідницьких робіт;

7.4. будь-які форми пропаганди та поширення досвіду роботи педагога: публікації в періодичних виданнях, виступи та творчі звіти на педагогічних радах, семінарах, , науково - практичних конференціях та педагогічних читаннях;

7.6. підготовка навчально-методичних та методичних рекомендацій посібників, випуск збірок, альманахів;

7.7. підготовка рефератів для курсової перепідготовки.

8. Завершення роботи над темою самоосвіти

Підсумком роботи стає творчий звіт педагога, який може здійснюватися у різних формах: відкритий урок, позакласний захід, доповідь на засіданні МО, участь в роботі педагогічної ради, оформлення папки матеріалів тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.