Положення про самоосвітню діяльність вчителя та вихователя

1. Загальні положення

Виклики 21 століття зумовлюють вимоги до професійної компетентності учителя. без постійного навчання, підвищення свого фахового рівня сучасному вчителю важко зорієнтуватись у лабіринтах реформ, постійних змінах в освітньому процесі. Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Суспільство завжди пред'являло, і буде пред'являти до вчителя найвищі вимоги. Знання не повинні обмежуватися предметом і методикою його викладання. Учитель повинен бути в курсі передових технологій, мати знання в різних сферах суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці та інше. Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому що сама його робота пов'язана з постійним оновленням.

Велика роль у процесі професійного зростання вчителя належить самоосвіті. Як підтверджує досвід, основними принципами самостійної роботи педагога на всіх етапах удосконалення його професійної майстерності є модель організаційно-педагогічної діяльності через самоосвіту вчителів.

2. Мета самоосвітньої діяльності:

2.1.задоволення інтересів педагогів у постійному підвищенні свого професійного рівня;

2.2.стимулювання творчого потенціалу вчителя на основі сучасного освітнього рівня;

2.3.набуття педагогічними працівниками важливих фахових компетентностей, які дозволяють упевнено орієнтуватися в інформаційному просторі, досягати успіху в професійному самовираженні та відчутно впливають на розвиток школярів.

3. Завдання самоосвітньої діяльності :

3.1. мотивація освітньої діяльності вчителя;

3.2. озброєння знаннями сучасної науки і практики;

3.3. розвиток умінь і навичок самоосвіти;

3.4. стимулювання експериментальної та дослідницької діяльності вчителя.

4. Форми самоосвіти:

4.1. педагогічна рада;

4.2. робота МО;

4.3. творчі групи;

4.4. семінари;

4.5. тренінги;

4.6. лекції;

4.7. відкриті уроки;

4.8. доповідь на засіданні МО тощо

5. Методи самоосвіти:

5.1. діагностика;

5.2. тренінги;

5.3. моделювання ситуацій;

5.4. розробка уроків та позакласних заходів;

5.5. самостійна діяльність;

5.6. самоаналіз та самозвіт;

5.7. опрацювання фахової літератури.

6. Етапи організації самоосвітньої діяльності педагогів:

Етап самоосвітньої діяльності Зміст роботи Адміністративний контроль Продукт діяльності
1 Підготовчий Перспективне та річне планування Перевірка плану самоосвітньої діяльності План самоосвіти (річний, перспективний)
2 Теоретичний Знаходження та опрацювання літератури, Інтернет ресурсів та матеріалів передового педагогічного досвіду за обраною темою Складання списку інформаційних джерел
3 Аналітичний Впровадження в практику здобутих знань, під час якого відбувається нагромадження педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи Обмін думками, ознайомлення з результатами самоосвіти колег
4 Узагальнюючий Аналіз, узагальнення, систематизація нових форм і методів навчально-виховної діяльності, накопичення педагогічних фактів Моніторинг за станом самоосвітньої діяльності Оволодіння та застосування сучасних педагогічних технологій,
5 Підсумково-контрольний Підбиття підсумків своєї самоосвітньої роботи, узагальнення спостереження, оформлення результатів Творчий звіт, складання портфоліо

Перший етап, організаційний або установчий, який передбачає створення певного настрою до самоосвітньої роботи; вибір мети роботи, виходячи з науково-методичної теми школи та методичної проблеми методичного об’єднання; формування особистої індивідуальної теми, осмислення послідовності дій.

Другий етап – удосконалення теоретичної підготовки з даної проблеми, навчаючий, на якому педагог самостійно знайомиться з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної проблеми, вивчення досягнень науки, ППД тощо.

Третій етап – впровадження в практику здобутих знань, під час якого відбувається нагромадження педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи, постановка експерименту. Практична робота продовжує супроводжуватись вивченням літератури.

Четвертий етап – теоретичне осмислення, аналіз, узагальнення, систематизація нових форм і методів навчально-виховної діяльності, накопичення педагогічних фактів. На даному етапі доречно організувати колективне обговорення прочитаної педагогічної літератури; творчі звіти про хід самоосвіти; відвідування, з наступним обговоренням, відкритих уроків з обраної проблеми та інші колективні форми роботи.

П’ятий етап – підсумково-контрольний, на якому педагог підбиває підсумки своєї самоосвітньої роботи, узагальнює спостереження, оформлює результати. При цьому головним виступає опис проведеної роботи й установлених фактів, їх аналіз, теоретичне обґрунтування результатів, формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі (виступ на засіданні педагогічної ради, засіданні методичного об’єднання, оформлення портфоліо вчителя, випуску друкованої продукції).

7. Показники ефективності самоосвітньої діяльності учителя:

7.1. якість організованого педагогом навчально-виховного процесу;

7.2. професійно-кваліфікаційне зростання педагога;

7.3. результативність участі учнів у олімпіадах, виставках, оглядах, кількість і якість учнівських науково-дослідницьких робіт;

7.4. будь-які форми пропаганди та поширення досвіду роботи педагога: публікації в періодичних виданнях, виступи та творчі звіти на педагогічних радах, семінарах, , науково - практичних конференціях та педагогічних читаннях;

7.6. підготовка навчально-методичних та методичних рекомендацій посібників, випуск збірок, альманахів;

7.7. підготовка рефератів для курсової перепідготовки.

8. Завершення роботи над темою самоосвіти

Підсумком роботи стає творчий звіт педагога, який може здійснюватися у різних формах: відкритий урок, позакласний захід, доповідь на засіданні МО, участь в роботі педагогічної ради, оформлення папки матеріалів тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.