Повернутися до звичайного режиму

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

КЗ «К-Бугазької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів» на 2015-2016 навчальний рік

Склад методичної радина 2015 – 2016 навчальний рік

Гусліста Наталія Грмгорівна -заступник директора з НВР, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії;

Желєзкова Галина Леонтіївна -заступник директора з ВР, учитель хімії та біології, спеціаліст вищої категорії;

Гусакова Наталя Іванівна -керівник методичного об’єднання вчителівгуманітарного циклу, учитель англійської мови, спеціаліст другої категорі;

Сигерич Галина Василівна - керівник методичного об’єднання вихователів, класних керівників, вихователь, спеціаліст першої категорії;

Глущенко Валентина Іванівна- керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів, учитель початкових класів, спеціаліст першої категорії;

Незгода Надія Андріївна - керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу , учитель математики, спеціаліст вищої категорії;

Основні завдання методичної ради школи:

Організація діяльності шкільних методичних об’єднань ; роботи вчителів-наставників; аналіз результатів вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів; аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів ; аналіз проведення олімпіад учнів з базових навчальних дисциплін; надання методичної допомоги вчителям, в тому числі і новоприбулим.

Основні функції методичної ради школи

Організаційно-педагогічна:

· Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучаснихорганізаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій.

· Створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійнимсамовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці.

· Здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо).

· Розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження.

· Координація діяльності з питань методичної роботи з районним методичними об’єднаннями.

· Організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості.

· Організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;

· Проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів (програм, навчальних планів тощо).

Інструктивно-методична:

· Інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу.

· Оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

Організаційні заходи

· Поновити інформаційні стенди «Атестація вчителів та вихователів в 2015- 2016 н. р.», «Методична робота в школі», «Школа молодого вчителя», «Освітні технології» ( вересень -жовтень, Гусліста Н.Г.)

· Ознайомити вчителів-предметників з обласними та міністерськими Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін у 2015-2016 н. р. (серпень –вересень 2015 р., Гусліста Н.Г.)

· Ознайомити вчителів початкових класів з обласними та міністерськими Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо впровадження Нового Державного стандарту початкової школи та вивчення дисциплін у 2015-2016 н. р. (серпень –вересень 2015 р., Гусліста Н.Г.)

· Ознайомити вчителів, які викладають навчальні предмети у 7 класі з обласними таміністерськими Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо впровадження Нового Державного стандарту базової школи та вивчення дисциплін у 2015-2016 н. р. (серпень –вересень 2014 р., Гусліста Н.Г.)

· Опрацювання з вчителями Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ № 496 від 03.06.08).

· Опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) (Лист МОН України № 1/11-7407 від 08.09.09)

· Опрацювати Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, за якими буде проводитись оцінювання навчальних досягнень учнів у початкових класах у 2015-2016 н. р.

· Ознайомити вчителів-предметників із навчальними посібниками та програмами, підручниками у 4 та 7 класах за якими будемо працювати у 2015/2016 н. р. (серпень, вересень, Гусліста Н.Г.)

· Поповнювати картотеку методичної літератури, статей педагогічних та фахових журналів (протягом року, бібліотекар, заступники директора).

Робота над науково-методичною проблемою

Педагогічний колектив школи у 2015-2016 н р. продовжує роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей вихованців школи-інтернату шляхом використання традиційних та інноваційних технологій».

В рамках роботи над даним питанням:

Спланувати роботу шкільних методичних об’єднань.

Постійно знайомити вчителів та вихователів з новинками методичної та педагогічної літератури з проблемного питання роботи школи (протягом року, члени методичної ради).

Дібрати та систематизувати теоретичний та практичний матеріал для проведення педагогічних рад.

Провести індивідуальні та групові консультації:

Про ведення класних журналів у 1-9 класах (Гусліста Н.Г.)

Про ведення журналів гурткової роботи ( Желєзкова Г.Л.)

Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками НВП. (Гусліста Н.Г.)

Консультації з учителями, що атестуються. Складання плану атестації. (Гусліста Н.Г.)

Роль класного керівника та вихователя в згуртуванні учнівського колективу. Індивідуальна робота з вихованцями( Желєзкова Г.Л.).

Правовиховна робота серед учнів та батьків( Желєзкова Г.Л.).

Складання психолого-педагогічної характеристики (Гусліста Н.Г., Желєзкова Г.Л. ).

Організувати обговорення на педагогічній раді школи питання щодо впровадження Державного стандарту базової загальної освіти в 4 та 7 класах з 2015-2016 навчального року (жовтень 2015 р., адміністрація, учителі).

Поповнювати фонд бібліотеки школи навчальною і методичною літературою відповідно до Державного стандарту (постійно,бібліотекар, адміністрація).

Забезпечити активну співпрацю вчителя, вихователя з батьками, із шкільним психологом, з метою збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей (постійно, адміністрація)

ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ 1.

(14.09.2015)

1.Аналіз методичної роботи за 2014 – 2015 навчальний рік, основні завдання методичної ради та шкільних методичних об єднань на наступний навчальний рік.

2. Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань.

3. Розподіл обов’язків між членами ради.

4. Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2015-2016 навчальному році.

5. Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2014 – 2015 навчальному році

6. Про залучення учнів школи до участі у конкурсах «Це – наше і це – твоє» (2-4 кл) «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Колосок», Геліантус» та ін.

7. Огляд нормативних документів, новинок психолого – педагогічної літератури (« Мето- дичні рекомендації щодо організації та змісту навчально – виховного процесу в 2015 – 2016 навчальному році»)

8. Погодження календарно – тематичних планів роботи вчителів на І семестр 2015 – 2016 навчального року.

ЗАСІДАННЯ 2.

(12.11.2015)

1Диференційований підхід у навчанні та вихованні. Аналіз участі учнів у І етапі олімпіад з базових дисциплін.

2. Обговорення і затвердження списків учнів для участі у шкільних олімпіадах з базових дисциплін.

3.Про хід проведення атестації учителів.

4.Про організацію виставки методичних посібників.

5.Огляд нормативних документів, психолого – педагогічної літератури.

ЗАСІДАННЯ 3.

( 05.01.2016)

1.Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

2.Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

3. Підсумки навчальних досягнень учнів з основ науки за І семестр. Специфіка роботи з учнями, які мають початковий рівень знань.

5. Погодження календарно – тематичних планів роботи вчителів на ІІ семестр 2015 – 2016 навчального року.

6.Огляд новинок психолого – педагогічної літератури.

ЗАСІДАННЯ 4.

( 09.04.2016)

1. Стан навчально-виховного процесу в школі-інтернаті.

2. Підсумки атестації, курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації

3.Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого – педагогічної літератури.

ЗАСІДАННЯ 5.

(05.06.2016)

1. Виконання наказу про методичну роботу в школі.

2.Оцінка методичної роботи школи за ІІ семестр. Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

3. Аналіз роботи педколективу над проблемою школи у 2015 – 2016 н.р.

4. Виконання навчальних програм учителями школи у 2015 – 2016 н.р.

5. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

6. Підведення підсумків навчально-виховної роботи у 2015 – 2016 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.