Типологія уроків

В педагогічній літературі немає єдиної класифікації типів уроків: Чередов І.М. виділяє дев’ять, Онищук В.А. – шість (найбільш поширена типологія), М.І.Махмудов – чотири.

І. Урок вивчення нового матеріалу та первісного закріплення знань

Види навчальних занять: лекція, дослідницька лабораторна робота, навчальний практикум, екскурсія.

Мета – вивчення та первісне засвоєння нового навчального матеріалу, осмислення зв’язків та відносин в об’єктах вивчення.

Етапи уроку, логіка дій на уроці

1. Організація початку уроку.

2. Перевірка домашнього завдання.

3. Підготовка учнів до засвоєння нових знань.

4. Первісне вивчення нового матеріалу. Вказівка на те, що учні повинні запам’ятати. Мотивація запам’ятовування та подальшого збереження у пам’яті.

5. Первісне закріплення під керівництвом вчителя шляхом прямого повторення.

6. Контроль результатів первісного запам’ятовування знань.

7. Регулярне систематичне повторення.

8. Первісне закріплення знань, застосування отриманих знань і навичок для набуття нових.

9. Включення опорного матеріалу для запам’ятовуванняв контроль знань. Контроль та самоперевірка знань.

10. Підведення підсумків уроку.

11. Інформація про домашнє завдання.

ІІ. Урок закріплення знань

Види навчальних занять: практикум, лабораторна робота, співбесіда, екскурсія, консультація.

Мета – вторинне осмислення вже відомих знань, відпрацювання вмінь та навичок, їх застосування.

Логіка процесу закріплення знань

1. Актуалізація опорних знань та їх корекція. Постановка мети.

2. Визначення меж (можливостей) застосування цих знань: що за їх допомогою можна визначити, де застосувати?

3. Відтворення учнями знань, умінь та навичок, що необхідні для виконання запропонованих завдань.

4. Вправи за зразком та у подібних умовах з метою вироблення умінь безпомилкового застосування знань.

5. Перевірка виконання завдань. Обговорення припущених помилок та їх корекція.

6. Вправи з перенесенням знань в нові умови.

7. Домашнє завдання.

ІІІ. Урок комплексного застосування ЗУН учнів

Види навчальних занять: практикум, лабораторна робота, семінар.

Мета – засвоєння вмінь самостійно у комплексі застосовувати знання, уміння та навички, здійснювати їх перенесення в нові умови.

Логіка процесу комплексного застосування ЗУН

1. Постановка мети уроку. Мотивація дій.

2. Актуалізація ЗУН, необхідних для творчого застосування знань, що є опорними.

3. Узагальнення та систематизація знань і способів діяльності.

4. Тренувальні вправи за зразком, алгоритмом, інструкцією.

5. Ознайомлення з новими вміннями; вправи на їх засвоєння. Вправи на їх закріплення.

6. Засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН.

7. Застосування узагальнених ЗУН в нових умовах. Вправи творчого характеру.

8. Контроль та самоконтроль знань, умінь і навичок.

9. Підсумок уроку.

10. Домашнє завдання.

IV. Урок узагальнення і систематизації знань

Види навчальних занять: семінар, конференція, круглий стіл.

Мета – засвоєння знань у системі; узагальнення окремих знань у систему.

Етапи уроку

1. Підготовка учнів: оповіщення заздалегідь теми (проблеми), питань, літератури. Організаційний момент.

2. Надання учням під час узагальнюючої діяльності на уроці необхідних матеріалів: таблиць, довідників, наочних посібників, узагальнюючих схем, комп’ютерних матеріалів.

3. Виконання учнями (індивідуально і колективно) (усних та письмових) завдань узагальнюючого та систематизуючого характеру.

4. Перевірка виконання робіт.

5. Формулювання висновків за вивченим матеріалом.

6. Підведення підсумків. Узагальнення окремих знань вчителем.

7. Оцінювання результатів уроку.

8. Домашнє завдання.

V. Урок контролю, оцінювання та корекції знань учнів

Вид навчальних занять:контрольна робота, залік, тестування.

Мета – визначення рівня володіння знаннями. Корекція знань, умінь, навичок. У процесі навчально-пізнавальної діяльності учнів лежить діяльність, напрямлена на виконання завдань, що поступово ускладнюються, за рахунок комплексного охоплення знань, застосування їх на різних рівнях.

Основні етапи уроку

1. Постановка завдань уроку.

2. Подання змісту контрольної чи перевірочної роботи (тесту).

3. Виконання учнями завдання.

4. Підведення підсумків уроку.

5. Визначення типових помилок в знаннях та уміннях, а також шляхів їх усунення та удосконалення знань і умінь.

Рівні контролю і корекції знань

1. Рівень осмисленого сприйняття знання, зафіксованого у пам’яті. Це означає: зрозумів, запам’ятав, відтворив.

2. Рівень готовності застосовувати знання за зразком та в подібних умовах. Це означає: зрозумів, запам’ятав, відтворив, застосував за зразком та в змінених умовах, де треба розпізнавати зразок.

3. Рівень готовності до творчого застосування знань. Це означає6 оволодів знаннями на певному рівні та навчався переносити їх в нові умови.

VІ. Комбінований урок

Основні етапи уроку

1. Організаційний етап.

2. Перевірка домашнього завдання. Постановка мети уроку.

3. Всебічна (комплексна) перевірка знань.

4. Підготовка учнів до активного осмисленого засвоєння нового матеріалу, тобто актуалізація знань, практичних та розумових вмінь.

5. Засвоєння нових знань.

6. Закріплення матеріалу, що був вивчений на цьому уроці і раніше, який пов’язаний з новим.

7. Підведення підсумків і результатів уроку.

8. Інформація учнів про домашнє завдання та інструктаж з його виконання.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.