Забезпечення вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

Охорона праці у закладі освіти

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів
1.1. Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти, а саме: - Закон України “Про охорону праці”; - Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-получчя населення”; - Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; - Закон України “Про повну загальну середню освіту” ; - Закон України “Про пожежну безпеку”; - Закон України від 05.07.2001 № 2586 “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”; - Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Київ – 2001; - Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”; - наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”; - наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”; - наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2017 № 1222 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у закладах загальної середньої освіти - наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах” серпень Веріс А.В.
2. Забезпечення видання наказів серпень січень Веріс А.В.
2.1. “Про організацію чергування адміністрації, вчителів, вихователів та учнів закладу”. серпень Веріс А.В.
2.2. “Про призначення відповідальних осіб з питань охорони праці в 2021/2022 навчальному році”. серпень Веріс А.В.
2.3. “Про організацію роботи з питань охорони праці в школі у 2021/2022 навчальному році”. серпень Веріс А.В.
2.4. «Про затвердження інструкцій з охорони праці» (за необхідності) серпень Веріс А.В.
2.5. “Про призначення відповідальних осіб з протипожежної безпеки у 2021/2022 навчальному році”. серпень Веріс А.В.
2.6. “Про організацію роботи з протипожежної безпеки в школі у 2021/2022 навчальному році”. вересень Веріс А.В.
2.7. “Про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці підрозділів педагогічних працівників та технічних працівників і спеціалістів у закладі у 2021/2022 навчальному році”. січень Веріс А.В.
2.8. “ Про підсумки роботи педагогічного колективу з охорони праці за І семестр 2021/202 навчального року”. січень Веріс А.В.
2.9. “Про заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки, запобігання нещасним випадкам”. лютий Веріс А.В.
2.10. “Про призначення відповідального за організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів та медичне обстеження працівників закладу ”. квітень Веріс А.В.
2.11. “Про відзначення тижня охорони праці”. квітень Веріс А.В.
2.12. “Про підсумки роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в закладі у 2021/2022 навчальному році”. серпень січень Веріс А.В.
3. Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорові, загальних зборах колективу.
3.1. “Про затвердження правил внутрішкільного трудового розпорядку в закладі у 2021/2022 навчальному році”. серпень Веріс А.В.
3.2. “Про організацію роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки в закладі у 2021/2022 навчальному році”. серпень Веріс А.В.
3.3. “Про організацію роботи медичного блоку закладу”. вересень Веріс А.В.
3.4. “Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі в I семестрі 2021/2022 навчальному році”. листопад Веріс А.В.
3.5. “Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом закладу освіти у 2021 році”. грудень Веріс А.В.
3.6. “Про підсумки роботи з охорони праці за 2021/2022 навчальний рік ”. червень 2021 Веріс А.В.
4. Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці
4.1. Здійснювати проведення вступних з інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з новоприбулими працівниками. протягом року Гусліста Н.Г.
4.2. Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з працівниками закладу. протягом року Гусліста Н.Г. Бондар І.В.
4.3. Здійснювати проведення повторного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці з працівниками закладу. двічі на рік Гусліста Н.Г., Бондар І.В.
4.4. Здійснювати проведення позапланового інструктажу з питань охорони праці на робочому місці з працівниками закладу. у випадку травмування Гусліста Н.Г., Бондар І.В.
4.5. Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників. до 01.09 Гусліста Н.Г.
4.6. Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, шкільних майстернях, спортивному залі, на спортивному майданчику. до 05.08 Гусліста Н.Г.
5 Організація роботи медичного блоку
5.1. Забезпечити роботу медичного блоку з обладнанням відповідно до нормативних вимог та забезпеченням медикаментами. протягом року Євстратова Л.М.
5.2. Сприяти кадровому забезпеченню медичним персоналом. протягом року Веріс А.В.
5.3. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників закладу, облік та збереження особових медичних книжок працівників закладу освіти. згідно графіку Євстратова Л.М.
6. Забезпечення матеріально-технічної бази ліцею
6.1. Організувати роботу щодо забезпечення закладу освіти наочністю, посібниками, нормативно-законодавчими актами з питань охорони праці. протягом року Гусліста Н.Г.
6.2. Забезпечити готовність всіх навчальних приміщень до початку нового навчального року відповідно до нормативів з метою підписання акту прийняття закладу. до 01.09. Гусліста Н.Г.
6.3. Провести аналіз існуючої матеріально-технічної бази закладу освіти, скласти план заходів щодо виконання необхідних робіт. до 01.12. Бондар І.В.
6.4. Визначити об’єкти, які знаходяться в аварійному стані, скласти дефектні акти. до 01.10. Бондар І.В.
6.5. Забезпечити перевірку лічильників тепла, гарячої та холодної води згідно графіку, підготувати акти щодо готовності приладів обліку енергоносіїв, водопостачання. до 01.09. Бондар І.В.
6.6. Підготувати всі інженерні системи (опалення, холодного та гарячого водопостачання) до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період згідно графіку. до 01.09. Бондар І.В.
6.7. Привести у належний стан всі підсобні приміщення, щитову, забезпечити їх надійне закриття. до 01.09. Бондар І.В.
6.8. Підготувати план проведення профілактичного ремонту. жовтень Бондар І.В.
7. Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічним норм
7.1. Здійснити перевірку дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти за наступними критеріями: - природне та штучне освітлення, організація зорової роботи учнів; - повітряно-тепловий режим; - водопостачання та каналізація; - вентиляція та опалення; - обладнання основних та підсобних приміщень; - організація харчування; - організація медичного обслуговування; - санітарно-гігієнічне виховання; - самообслуговування. листопад, червень Веріс А.В.
7.2. Здійснювати контроль за санітарний станом харчоблоку, навчальних кабінетів, кімнат відпочинку і приміщеннями школи. протягом року Боцу О.В., Бондар І.В., учителі, вихователі
7.3. Забезпечити санітарно - гігієнічний порядок у класних кімнатах, спортивній залі. протягом року зав. кабінетами
7.4. Організувати санітарно-гігієнічне чергування учнів, вчителів, вихователів, технічного персоналу в навчальних кабінетах та приміщеннях закладу. Забезпечити своєчасне їх прибирання. протягом року Кл. керівники, Гусліста Н.Г., Бондар І.В.
7.5. Здійснювати контроль щодо дотриманням санітарно-гігієнічних норм в усіх навчальних приміщеннях. Узагальнити результати в кінці навчального року. двічі на місяць червень Лікар
7.6. Своєчасно проводити огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, санітарно-технічних приладів. У разі необхідності готувати акти. протягом року Бондар І.В.
8. Організація роботи з протипожежної безпеки
8.1. Здійснити забезпечення школи засобами протипожежної безпеки у необхідній кількості. до 15.08. Бондар І.В.
8.2. Забезпечити дотримання заходів протипожежної безпеки в усіх приміщеннях закладу. до 15.08. Бондар І.В.
8.3. Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції. протягом року Бондар І.В.
8.4. Перевірити й у разі потреби очистити складські приміщення від легкозаймистих предметів. до 01.09. Бондар І.В.
8.5. Проводити інструктажі з пожежної безпеки з педагогічними та технічними працівниками закладу. протягом року Бондар І.В.
8.6. Утримувати в робочому стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх використання не за призначенням. протягом року Бондар І.В.
8.7. Забезпечувати порядок збереження і використання легкозаймистих матеріалів. протягом року Бондар І.В..
8.8. Забезпечити проведення заміру заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж у відповідності до Правил їх влаштування. липень Бондар І.В.
8.9. Забезпечити технічних працівників засобами індивідуального захисту. постійно Бондар І.В.
8.10. Розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Забезпечити контроль за їх виконанням.Узагальнити результати роботи в кінці навчального року. вересень протягом року червень Бондар І.В..
8.11. Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми евакуації. до 01.09. Бондар І.В.
9. Організація роботи з питань охорони праці та здоров’я
9.1. Затвердити правила внутрішкільного трудового розпорядку. до 15.08 Веріс А.В.
9.2. Призначити склад комісії з охорони праці та техніки безпеки. до 01.09. Веріс А.В.
9.3. Забезпечити навчання з техніки безпеки педагогічних працівників, відпові-дальних за організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки. згідно графіку Веріс А.В.
9.4. Здійснити аналіз дотримання нормативних вимог з питань охорони праці. грудень, травень Веріс А.В.
9.5. Організувати навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці. квітень Гусліста Н.Г.
9.6. Забезпечити технічних працівників миючими засобами та засобами гігієни. протягом року Бондар І.В.
9.7. Організувати роботу щодо підготовки школи до осінньо-зимового періоду. жовтень –листопад Веріс А.В.
9.8. Забезпечити щорічне безкоштовне проходження медичного огляду працівниками школи згідно графіку Веріс А.В.
9.9. Забезпечити своєчасну розробку та виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. вересень Веріс А.В.
9.10. Організувати роботу щодо створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів до недопущення виробничого травматизму. протягом року Веріс А.В.
9.11. Організувати роботу щодо підготовки школи в осінньо-зимових умовах. Скласти план заходів. вересень Веріс А.В.
9.12. Надавати можливість проходження позачергового медичного огляду працівникові, якщо він пов’язує погіршення здоров’я з виконанням трудових обов’язків. протягом року Веріс А.В.
9.13. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень, кабінетів фізики, хімії. інформатики, спортивного залу, туалетів. Здійснювати контроль та узагальнити результати. протягом року червень Веріс А.В.
9.14. Надавати відпустку або її частину членам адміністрації та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з санаторно-курортного лікування. протягом року Веріс А.В.
9.15. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів. згідно графіку Веріс А.В.
9.16. Надавати відпустку без збереження заробітної плати або частковим її збереженням не більше 15 календарних днів на рік. протягом року Веріс А.В.
9.17. Забезпечити доплату сторожам за роботу в нічний час. протягом року Веріс А.В.
9.18. Здійснити контроль за виконанням вимог нормативних актів та заходів у закладі освіти з питань охорони праці. червень Веріс А.В.
9.19 Розробити (оновити) і затвердити інструкції з охорони праці і техніки безпеки для працівників школи згідно штатного розпису (за необхідністю) серпень Гусліста Н.Г.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.