Календарно-тематичні плани на 2018-2019 рік

українська мова та література
5 клас література
№ п/п Дата Зміст навчального матеріалу Примітка
1 Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація
2 Первісні уявлення українців про всесвіт та людину. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?» Т.Л. фольклор, міф, легенда.
3 «Берегиня», «Дажбог», Реальні і фантастичні елементи людської поведінки. ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор.
4 «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Уявлення про добро і зло.
5 Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе – Морозенку». Т.Л.: переказ
6 УПЧ № 1. Розповіді учнів про прочитане влітку. Рекомендована література для позакласного читання протягом року. О. Пчілка. «Сосонка».
7 Тематика і різновиди народних казок. Побудова казок. ТЛ: народна казка
8 «Про правду і кривду».. Аналіз фантас­тичного і реального.
9 «Мудра дівчина». Уславлення мудрості, км пітливості людини
10 Народне уявлення про добро і зло у казці «Ох»
11 «Летючий корабель». Повчальний зміст казки.
12 Аналіз фантастичного й реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.
13 Виразне читання. Конкурс на кращого оповідача українських народних казок.
14 РЗМ. Складання казок (усно й письмово)
15 Контрольна робота №1 (тести). Міфи, легенди та народні казки українців.
16 Література рідного краю Міфи та легенди Одещини.
17 Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. Іван Франко — казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника. ТЛ: літературна казка.
18 Зміст казки «Фарбований Лис». Головні та другорядні персонажі казки. Образ Лиса, риси його характеру
19 Іван Франко «Фарбований Лис». Засудження нечесності, користолюбства. ТЛ: літературна казка. Мова автора і мова персонажів.
20 Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки.
21 Василь Королів-Старий «Хуха-Моховинка».. Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. ТЛ: портрет.
22 Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична). ТЛ: віршована мова: рима, строфа, ритм.
23 Василь Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Характеристика дійових осіб твору. Значення назви казкової країни, імен героїв.
24 Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту «Чайка, якої не любили»
25 Галина Малик. Короткі відомості про письменницю та її казки.
26 Галина Малик. «Незвичайні при голи Алі в країні Недоладії» . морально-етичні проблеми в казці.
27 Галина Малик. «Незвичайні при голи Алі в країні Недоладії» . Характеристики дійових осіб. Символіка країни та її мешканців.
28 Галина Малик. «Незвичайні при голи Алі в країні Недоладії» . Своєріжність композиції твору. Особливості його мови.
29 Позакласне читання. Сучасні українські літературні казки. «Згине зло і правда переможе» (В.Шевчук «Панна квітів»)
30 Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Літературні казки.
31 Література рідного краю. Д.Нитченко-Чуб «Вовченя».
32 Підбиття підсумків за 1 семестр.
33 Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. ТЛ: загадка. Напам’ять 20 загадок
34 Види загадок ( про людей, їхнє життя, про природу, рослин, тварин). Художні засоби в загадках. ТЛ: метафора.
35 Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. Види прислів’їв і приказок. ТЛ: прислів’я, приказка. Напам’ять 20 прислівїв та приказок
36 . Розвиток зв’язного мовлення. «З глибин моря дістають перлини, а з глибини книг – знання». Твір-роздум за прислів’ями.
37 Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний маленький», «Що за птиця Фольклорна основа творів. Життєствердний пафос. ТЛ: акровірш, порівняння.
38 «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Особливості поетичної мови творів Леоніда Г лібова.
39 Позакласне читання. В.Королів-Старий. «Потерчата».
40 Література рідного краю. Легенди Одещини
41 Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь». «Святослав укладає мир із греками і повертається до Києва. «Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. «Похвала книгам».
42 «Повість минулих літ» - найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів. Т.Л.: літопис.
43 Олександр Олесь (Кандиба). Цікаві відомості про автора. Поезії з книги «Княжа Україна».
44 Олександр Олесь.. Поезії з книги «Княжа Україна».
45 Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий».
46 Олександр Олесь. «Микита Кожум ’яка». Виразне читання в особах драми-казки «Микита Кожум ’яка». ТЛ: віршований ритм,драматичний твір і його побудова; гіпербола.
47 УПЧ № 4. Сучасні твори про історичне минуле українського народу. Оксана Сенатович «Малий Віз»
48 Контрольна робота № 3 (розгорнуті відповіді на запитання). Історичне минуле нашого народу.
49 Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство. Шевченко-художник
50 С.Васильченко. «В бур’янах».
51 Тарас Шевченко. Природа в поезії «За сонцем хмаронька пливе». Картини довколишнього світу, природи в поезії «Садок вишневий коло хати» Напам’ять
52 Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. Теорія літератури: персоніфікація, ліричний твір
53 Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Його поетичні збірки та майстерне відтворення краси природи, патріотичних почуттів засобами художнього слова. ТЛ: метафора, епітет. Напам’ять
54 Павло Тичина . «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.
55 Література рідного краю.
56 Виразне читання. Декламування поетичних творів Тараса Шевченка та Павла Тичини
57 Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Лось». Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. Теорія літератури: оповідання
58 Є. Гуцало. «Лось». Характеристика образів. Великий світ природи, місце в ньому людини.
59 Розвиток зв’язного мовлення. Складання портрета літературного героя
60 М. Рильський. Основні відомості про поета, його вмін- ня бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови
61 М.Т.Рильський. «Дощ», «Осінь – маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. Напам’ять
62 Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи.
63 Григір Тютюнник. Коротко про письменника.«Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи
64 Григір Тютюнник. «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти.
65 М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова», «Сама собою річка ця тече…», «Бабунин дощ». Напам’ять
66 М. Вінграновський «Сіроманець». Гуманізм повісті.
67, 68 М. Вінграновський «Сіроманець». Характеристика образу Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції
69 Контрольна робота № 5 (тести). Рідна Україна. Світ природи.
70 Урок – підсумок.
7 клас
№ уроку дата Зміст навчального матеріалу
1 Тема 1. „Вступ. Із пісенних скарбів” Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником
2 Позакласне читання. А.Кащенко „Над Кодацьким порогом”
3 Соціально – побутові пісні. Жанрово – тематичне розмаїття пісень. Чумацька пісня „Ой у степу криниченька”
4 Трагічний і героїчний пафос козацьких пісень. „Ой на горі та женці жнуть”, „Стоїть явір над водою”, „Гомін, гомін по діброві”
5 Коломийки. „Дозвілля молоді”, „Жартівливі коломийки” – „перли розсипаного намиста” Т.Л Коломийки, пафос твору
6 Розвиток зв’язного мовлення. Письмова робота про роль української народної пісні в житті народу
7 Позакласне читання С.Васильченко „Олив’яний перстень”
8 Література рідного краю Б.Сушинський. „Козацькі вожді України”. Минуле рідного народу в історичних нарисах
9 Тематична контрольна робота № 1 „Із пісенних скарбів”( тести, завдання)
10 Тема 2. „Про далекі минулі часи” І. Франко. Короткі відомості про митця. „Захар Беркут”. Історична основи твору Т.Л. Історична повість, сюжет
11 І. Франко. „Захар Беркут”. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо – татарських нападників
12 І. Франко. „Захар Беркут”. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету. Характеристика образів Максима, Мирослава
13 І. Франко. „Захар Беркут”. Характеристика образу Тунгара Вовка
14 І. Франко. „Захар Беркут”. Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Характеристика образу Захара Беркута
15 Т.Шевченко. Творче життя поета. „Мені тринадцятий минало”. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі
16 Т.Шевченко „Тополя”. Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності Т.Л. Балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози, ідея
17 Т.Шевченко. „Заповіт” – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє
18 А.Чайковський. Коротко про митця. „За сестрою”. Відтворення історичних подій з позиції гуманізму Т.Л. Героїко – романтична повість, романтичний герой, композиція
19 А.Чайковський. „За сестрою”. Напружений динамічний сюжет героїко – романтичної повісті
20 А.Чайковський. „За сестрою”. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорізьких козаків
21 А.Чайковський. „За сестрою”. Характеристика образу Павлуся
22 М.Стельмах. Автобіографічна повість про дитинство „Гуси – лебеді летять” Т.Л. Автобіографічний твір, символ
23 М.Стельмах. „Гуси – лебеді летять”. Єдність світу природи і світу дитячої душі
24 М.Стельмах. „Гуси – лебеді летять”. Звичаї, традиції українців у творі
25 М.Стельмах. „Гуси – лебеді летять”. Символ образу гусей – лебедів. Інші образи твору (дід, батьки, подружка Люба)
26 М.Стельмах. „Гуси – лебеді летять”. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика
27 Г.Тютюнник. Коротко про письменника. „Климко”. Ідейний зміст твору Т.Л. Художня деталь
28 Г.Тютюнник. „Климко”. Воєнне дитинство у повісті
29 Г.Тютюнник. „Климко”. Особисте життя автора і сюжет твору
30 Г.Тютюнник. „Климко”. Морально – етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних
31 Г.Тютюнник. „Климко”. Характеристика образу Климка
32 Тематична контрольна робота № 2 „Про далекі минулі часи” (тести, завдання)
33 Тема 3. „Ти знаєш, що ти людина?” О. Стороженко. Коротко про автора. „Скарб”. Морально – етичні проблеми оповідання Т.Л. Поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення)
34 О. Стороженко. „Скарб”. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання
35 Б. Лепкий. Коротко про письменника. „Цвіт щастя”. Прагнення кожної людини бути щасливою
36 Б. Лепкий. „Мишка”. (Казка для дітей і великих). Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі
37 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір на одну з тем: „Яким я уявляю людське щастя”. „Істинні та фальшиві цінності в житті людини”. „Від чого залежить мій власний вибір”
38 Л. Костенко.Коротко про письменницю. „Чайка на крижині” Т.Л. Диптих
39 Л. Костенко. „Крила”
40 Б. Харчук. „Планетник”. Казкове і реалістичне в повісті – притчі, час теперішній і минулий у ній Т.Л. Повість – притча
41 Б. Харчук. „Планетник”. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини
42 Б. Харчук. „Планетник”. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині
43 Є.Гуцало. „Сім’я дикої качки”. Твір про людину і світ крізь призму морально – етичних проблем
44 Є.Гуцало. „Сім’я дикої качки”. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу
45 Розвиток зв’язного мовлення. Висловлення власної версії подальшого розвитку подій твору Є.Гуцала „Сім’я дикої качки”
46 Позакласне читання Є. Гуцало. Оповідання та повісті („Перебите крило”)
47 Л. Пономаренко. „Гер переможений”. Наскрізний гуманістичний пафос новели
48 Тематична контрольна робота № 3 „Ти знаєш, що ти людина?” (тести, завдання)
49 Тема 4. „Ми українці” В. Симоненко – „Лицар на білому коні” в українській літературі. „Лебеді материнства” Т.Л. Ліричний герой (поглиблено)
50 В. Симоненко. „Ти знаєш, що ти – людина?”. Громадянський мотив у поезії
51 В. Симоненко. „Гей, нові Колумби й Магеллани”
52 В. Симоненко. „Перехожий”. Проблема індивідуальності й натовпу
53 А. Малишко – відомий український поет. „Пісня про рушник”
54 А. Малишко „Стежина”, „Вогник”. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них
55 А. Малишко „Приходять предки”. Ліризм поезії А. Малишка
56 А. Дімаров „Блакитна дитина". Автобіографічна повість
57 А. Дімаров „Блакитна дитина". Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально – етична проблематика твору
58 А. Дімаров „Блакитна дитина". Доброта і любов, розуміння, взаємопідримка в українській родині
59 А. Дімаров „Блакитна дитина". Внутрішня гідність і повага до людей – риси характеру юного героя, стимули його поведінки
60 Розвиток зв’язного мовлення. Переказ найцікавішої пригоди героя – підлітка з твору А. Дімарова „Блакитна дитина”
61 В. Голобородько.Самобутня постать поета в українській літературі. „Наша мова”. Роль рідної мови в житті й долі кожної людини Т.Л. Вільний вірш
62 В. Голобородько. „Ми йдемо”. Ідейний зміст поезії „Я вплетений”
63 В. Голобородько. „З дитинства: Дощ”. Основний пафос поезії
64 В. Голобородько. „Лелека”. Образ рідної хати, шляху, ліричного героя, лелеки
65 Л.Кисельов. Доля молодого поета. „Стати б хоч на менти лічені...”, „Земля така гаряча”
66 Л.Кисельов. „Додому”. Патріотичний мотив вірша „Катерина”. Вселюдське і національне значення образу української мадонни
67 Позакласне читання М. Трублаїні „Шхуна „Колумб”
68 Література рідного краю Образи природи в творах письменників Одещини (В.Півень „Древлянський ліс”, М.Циба „Річка”)
69 Тематична контрольна робота № 3 „Ми українці” (тести, завдання)
70 Урок – підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість
8 клас
№ уроку Дата Зміст навчального матеріалу Примітка
1 Тема 1. Вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів. Аналіз художнього твору. Т.Л. Поглиблення понять про художній образ художній твір.
2 Усна народна творчість. Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими загарбниками: „Зажурилась Україна...”, „Та ой як крикнув же козак Сірко”. (МР 3 ) Т.Л.Поглиблення поняття про народну лірику та її основні жанри.
3-4 Українські історичні пісні про боротьбу проти соціального і національного гніту: „Ой Морозе Морозенку”, „Максим козак Залізняк”, „За Сибіром сонце сходить”. Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, витворені народною уявою. (МР 3 )
5 Маруся Чурай – легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні Марусі Чурай, що стали народними: „Засвіт встали козаченьки”, „Віють вітри, віють буйні” „Ой не ходи, Грицю...” Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. (МР 3)
6 Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Морально – етична проблематика. Різновиди дум (історико – героїчні, соціально – побутові). Кобзарі й лірники (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко, В. та М. Литвини, В. Нечема). Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфіка поетичної форми, ритму. (МР 3 ) Т.Л.Думи.
7 „Маруся Богуславка”. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між Любов’ю до рідної землі і становищем дружини турецького вельможі. (МР 3 )
8 „Буря на Чорному морі”. Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлене каяття. (МР 3 )
9 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір – розповідь з елементами роздуму за народними думами.
10 Тематична контрольна робота за темою № 1 (тести, завдання). Тематичне оцінювання
11 Тема 2. З давньої української літератури. „ Слово про похід Ігорів”. Історична основа, зміст поеми. Мовностилістичні засоби. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. (МР 3 )
12 „ Слово про похід Ігорів”. Зміст твору. Особливості композиції. Переклади й переспіви поеми.
13 „Слово про похід Ігорів”. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Питання авторства.
14 Образ Ярославни. Образ Руської землі. Слово про похід Ігорів” у мистецтві.
15 Розвиток зв’язного мовлення. Твір – розповідь з елементами роздуму у публіцистичному стилі за „Словом про похід Ігорів”. (усно і письмово). Домашній твір.
16 Урок позакласного читання Володимир Малик. „Черлені щити” (окремі розділи).
17 Світ української поезії Тарас Шевченко. Викуп митця з неволі. Поетична творчість. Усвідомлення власної місії, відображення її в поезії „Думи мої, думи мої...”. (МР 3 ) (напам’ять)
18 Тарас Шевченко. „Минають дні, минають ночі...”. Роздуми поета про плинність, скороминучість життя людини на землі, осмислення власної долі. (МР 3 ) Т. Л. Філософська лірика.
19 Тарас Шевченко. „Мені однаково, чи буду...” (напам’ять), „Ой три шляхи широкії...” (МР 3 ) ( з циклу „В казематі”). Арешт поета, перебування в казематі, заслання. Роздуми про власне життя і долю України.
20 Тарас Шевченко. Особливості віршованої мови творів. Т. Л. Силабо – тонічне віршування (рими, стопи, віршовий розмір).
21 Тематична контрольна робота за темою № 2 (тести, завдання). Тематичне оцінювання
22 Тема 3. Іван Франко. Короткі відомості про письменника. Зміст поеми „Іван Вишенський”. (МР 3 ) Т. Л. Історична поема.
23-24 Іван Франко. „Іван Вишенський”. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу.
25 Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Відображення прагнень і мрій у поетичних творах. Романтичність, волелюбність, оптимізм – основні мотиви поезій „Ви щасливі, пречистії зорі...”, „Хотіла б я піснею стати...” . (МР 3 ) (напам’ять),
26 Гармонійне єднання людини з природою у поезії Лесі Українки „Давня весна”. (МР 3) ( уривок напам’ять)
27 Леся Українка. „Давня казка”. Ідея вільної творчості, прагнення людини до свободи.
28 Леся Українка. „Давня казка”. Проблема лицарства, ролі митця в суспільстві, суті людського щастя.
29-30 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий контрольний твір за поезією Лесі Українки.
31 Тематична контрольна робота (тести, завдання) за темою № 3. Тематичне оцінювання
32 Підсумковий урок. Повторення й узагальнення вивченого за І семестр 8 класу.
33-34 Література рідного краю Козацькі походи та їх провідники у книзі Б. Сушинського «Козацькі вожді України» (2-3 нариси)
35 Тема 4. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ Володимир Сосюра. Патріотичні мотиви творів. Щирість ліричного самовираження поета. „Сад”. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричні образи. Патріотичний пафос поезії „Любіть Україну!”. (напам’ять) ТЛ: віршовані роздуми(трискладові стопи).
36 Володимир Сосюра. „Васильки” – взірець інтимної лірики. ТЛ: інтимна лірика.
37 Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета. „Вибір”: проблема життєвого вибору, стоїчні позиції.
38 Борис Олійник. „Ринг”. Філософія чину й мудрості в поезії. (напам’ять)
39 Володимир Підпалий. Розповідь про письменника. щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші „Тиха елегія”.
40 Володимир Підпалий. Оптимізм, упевненість у правильності обраного шляху в поезії „Запросини”.
41-42 Іван Малкович. „Свічечка букви „ї”, „Музика, що пішла”, „Із янголом на плечі”. Глибокі роздуми про сутність людини, її життя. Оптимістичний настрій, щира віра у перемогу добра. (напам’ять)
43 Урок виразного читання за поетичною творчістю В. Сосюри, Б.Олійника, В. Підпалого, І. Малковича.
44 Тематична контрольна робота (тести, завдання). Світ української поезії.
45 Тема 5. НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА Іван Карпенко – Карий. Короткі відомості про життя і літературну творчість драматурга. Театр „корифеїв”. „Сто тисяч”. Зміст 1 дії. (МР 3 ) Т.Л. Драматичний твір, комедія, трагікомедія.
46 Іван Карпенко – Карий. „Сто тисяч”. Зміст ІІ – ІУ дій. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. (МР 3 )
47 Іван Карпенко – Карий. „Сто тисяч”. Образ Герасима Калитки.
48 Іван Карпенко – Карий. Засоби сатиричного змалювання характерів у комедії „Сто тисяч”. Проблема влади грошей – наскрізна і вічна у світовому мистецтві.
49 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір – роздум за п’єсою Івана Карпенка – Карий. „Сто тисяч”.
50 З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ Михайло Коцюбинський. Розповідь про письменника. художнє відображення волелюбності українського народу в повісті „Дорогою ціною”.(МР 3 )
51 Михайло Коцюбинський. „Дорогою ціною”. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Робота над змістом ІІ – У розділів. (МР 3 )
52 Михайло Коцюбинський. „Дорогою ціною”. Непереможна сила кохання Остапа і Соломії, що керує їхніми вчинками, поведінкою, вибором.. (МР 3 )
53 Урок позакласного читання Михайло Коцюбинський. „Що записано в книгу життя”. Відтворення тяжких переживань матері і сина, роздуми про сенс життя.
54

Осип Назарук. Короткі відомості про письменника. Історична основа повісті „Роксоляна”. Зміст І і УІІІ розділів.

55 Осип Назарук. „Роксоляна”. Зміст ІХ і Х розділів. Розкриття характерів героїв.
56 Осип Назарук. „Роксоляна”. Проблема кохання і служіння народові. Тематика, жанр повісті.
57 Розвиток зв’язного мовлення. Усна розповідь про героя літературного твору.
58 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий контрольний твір за творчістю М. Коцюбинського та О. Назарука.
59 Володимир Дрозд. Іронічна, алегорично – химерна проза сучасного письменника. „Ирій” – химерна повість про неповторний світ юності (робота над змістом розділу „Зелена корова Манька”). Т.Л. „Химерна проза”.
60-61 Володимир Дрозд. „Ирій”. Мрії про казкове майбутнє, зіткнення мрії і реальності. Робота над змістом повісті.
62-63 Володимир Дрозд. „Білий кінь Шептало”. Проблема знеособлення людини в суспільстві.
64 УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА Володимир Cамійленко. Розповідь про письменника. „Патріоти”. Роздуми про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність і лицемірство людини.
65-66 О.Чорногуз. Короткі відомості про письменника-гумориста. «Книга веселих порад». «Як вибирати ім’я»
67 ЛРК. Байкарі Одещини (оглядово). Актуальні проблеми сучасності в байках К.Сергієнка “Осел на Раді”, “Ворона і Лисиця”(сучасний варіант). Висміювання п’янства, славолюбства, невдячності та інших негідних рис ( байки “Трамвайна пригода”, “Подяка врятованого”).
68 Тематична контрольна робота (тести, завдання). З української прози (В.Дрозд), Український гумор і сатира (В. Самійленко, О.Чорногуза).
69 Підсумковий урок. Систематизація й узагальнення.
70 Підсумковий урок. Систематизація й узагальнення вивченого.
9 клас
№ уроку Дата Зміст навчального матеріалу Примітка
1 Тема 1. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична дійсність, що „вбирає ” свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах. Т.Л: аналіз художнього твору, контекст, естетика.
2 УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення й узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.
3 Родинно-побутові пісні (напам’ять 2 пісні). Виразне читання родинно-побутових пісень. (МР 3 ) Т.Л: поглиблення знань з поетики народної пісні.
4 Українське весілля – один з провідних жанрів родинно-побутової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні. Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників. (МР 3 )
5 Українські народні балади. „ Бондарівна ” „ Ой летіла стріла ”, „ Ой на горі вогонь горить ”, „ Козака несуть ”. Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.) (МР 3) Т.Л : народна балада.
6 УСНА ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Українська середньовічна література ХІ – ХУ ст. Розвиток писемності після хрещення Руси –України (988 р.). Найдавніші рукописні книги (Остромирове Євангеліє, Ізборники Святослава)
7 Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча. Робота над змістом легенд і притчу. Т.Л : поглиблення поняття про притчу.
8 Біблія – Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня над піснями). Біблійні книги в дівній Україні: Псалтир (молитви), Євангеліє (про Ісуса Христа). Апостол (про його учнів). Українські переклади Біблії. Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів у світовій та українській літературах.
9 Оригінальна література княжої Руси – України. Літописи як історико-художні твори. „ Повість минулих літ” - історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво – Печерського монастиря.
10 Києво – Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про чорноризця Прохора…
11 ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Українська література Ренесансу і Бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво –Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський – мислитель, богослов, полеміст. Т.Л : Ренесанс, Бароко.
12 Історично – мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка). „ Історія Русів ” (фрагменти) анонімного автора. Політична й культурна історія України, зображення національного та релігійного гніту.
13 Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг „ Зегар з полузегарком ” і „ Млеко”) . Семен Климовський. „ Їхав козак за Дунай ”- зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні. (МР 3 ) Т.Л : фігурний (курйозний) вірш.
14 Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. „ Владимир ” Ф. Прокоповича – зразок шкільної драми. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Т.Л : шкільна драма, вертеп.
15 Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета, його християнські морально-етичні ідеали. „ Байки харківські ”, філософські трактати, його вчення про самопізнання і «сродний труд». Бджола та Шершень ”, „ Собака і Вовк”. Робота над змістом байок. (МР 3 )
16 „ Сад божественних пісень ”, „ Повчальний характер і художні особливості притч збірки „ Всякому місті – звичай і права ”(напам’ять), „ De libertate ”,
17 Біблійна основа творчості Г. Сковороди „ Вступні двері до християнської добронравності ”, афоризми (наявні у всій творчості). Робота над змістом творів. (МР 3 )
18 Тематична лонтрольна робота № 1. Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література.
19 НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Суспільно-історичні обставини наприкінці ХУІІІ ст.. життя народу – предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці.
20 Іван Котляревський. Творчість І. Котляревського - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. „ Енеїда” (скорочено). Історія створення. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства. (МР 3 ) (напам’ять уривок з поеми) Т.Л: травестія, пародія, бурлеск, алюзія, силабо-тонічне віршування.
21 Іван Котляревський. . „ Енеїда” (скорочено). Образи Енея, троянців.
22 „ Наталка Полтавка”. Соціально – побутова драма, перший твір нової української драматургії, її тривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки, що обстоює людську гідність, бореться за своє щастя. Контрольний домашній твір на тему „ Моральна краса дівчини-українки ” (за драмою „ Наталка Полтавка ”.(МР 3 )
23 Григорій Квітка –Основ'яненко. Батько української прози, один із перших у Європі творців народної повісті. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.
24 „ Маруся ” – перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору – уособлення високих морально – етичних якостей простої людини. (МР 3 ) Т.Л: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.
25 „ Конотопська відьма ”. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в повісті. Іронія і сатира в ній, поєднання реалізму й фантастики.
26 Г. Квітка – Основ’яненко. „ Конотопська відьма ”. Іронія і сатира в повісті.
27 Г. Квітка – Основ’яненко. „ Конотопська відьма ”. Поєднання реального і фантастичного.
28 Зв’язне мовлення . Контрольний твір-роздум.
29 Урок літератури рідного краю. Проза.
30 Література українського романтизму. Ідейно – художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв'язок із національним рухом. Поети – романтики. (напам’ять одну з поезій) Т.Л: романтизм
31 В. Забіла. „ Соловей ”, М. Петренко. „ Небо ”, М. Шашкевич „ Веснівка ”. виразне читання поетичних творів. Значення нової української літератури на західних землях. Роль „ Руської трійці ” в національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур. Т.Л: романс
32 Тематична лонтрольна робота № 2. Нова українська література: І.Котляревський, Г.Квітка-Основяненко, література українського романтизму.
33 Микола Гоголь. Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості М. Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця української тематики.
34 Романтична умовність оповідання „ Вечір проти Івана Купала ”. Зв'язок із „ нечистою силою ” як метафора злодіяння. (МР 3 )
35 Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. („ До Основяненка”, „ На вічну пам'ять Котляревському”, „ Думка ”( „ Нащо мені чорні брови… ”). Виразне читання поетичних творів. (МР 3 )
36 Умовність у баладі, тривога за жіночу долю („ Причинна”, „ Лілея ”) (МР 3 )
37 Тарас Шевченко. „ Гайдамаки” (МР 3 ). Складність історичної долі українського народу. (напам’ять фрагмент)
38 Тарас Шевченко. „ Гайдамаки”. Характеристика героїв твору.
39 Урок позакласного читання. М.Старицький. «Остання ніч»
40 Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду „ Трьох літ ”. „ Кавказ”. Пристрасний відгук на загарбницьку імперську політику. (МР 3 ).
41 Тарас Шевченко. „ Великий льох”.Моральна й політична оцінка історичного минулого. (МР 3 ). Т. Л: містерія.
42 Тарас Шевченко. „ Чигрине, Чигрине ...” Роздуми поета про минуле й майбутнє України. ( МР 3 ). Тарас Шевченко. „ Стоїть в селі Суботові”. Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького. (МР 3 ).
43 Тарас Шевченко. „ Сон” („ У всякого своя доля”) (напам’ять фрагмент ) Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно-свідомої людини. (МР 3 ). Т. Л: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.
44 Тарас Шевченко. „І мертвим, і живим, і ненародженим...” (напам’ять фрагмент). Викриття конформізму й комплексу меншовартості значної частини української еліти. (МР 3 )
45 Тарас Шевченко. „ Катерина”, Тема жіночої долі. Темаматері й дитини. (МР 3 ).
46 Тарас Шевченко. „ Наймичка”. „На панщині пшеницю жала ”.
47 „ Марія”, „ У нашім раї на землі ”. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнства. (МР 3 ). Контрольний домашній твір на тему „ Свята Мати – джерело добра, яке зміцнює світ ”(за творчістю Т.Шевченка)
48 Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати», „ Доля ”(напам’ять), „ Росли укупочці, зросли... ” Вершинні зразки Шевченкової лірики. (МР 3 ). Т. Л: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації.
49 Тарас Шевченко і Біблія. „ Ісаія. Глава 35”. Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл „Давидові псалми ”. Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. (МР 3 ). Т. Л: псалом, гімн.
50 Підсумковий урок: Світова велич українського поета.
51 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний письмовий твір за творчістю Т.Шевченка.
52 НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Пантелеймон Куліш – письменник, перший український професійний критик, перекладач...
53 Пантелеймон Куліш. Осуд і біль поета-громадянина. „ До рідного народу”. Кредо митця, його роантична лірика („ Троє схотінок”, „ Заворожена криниця”) (МР 3 ).
54 Пантелеймон Куліш. „ Чорна рада”- перший українськомовний історичний роман. (МР 3 ). Т. Л: роман, роман – хроніка, історичний роман.
55 „ Чорна рада”. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва.
56 „ Чорна рада”. Образи твору.
57-58 Марко Вовчок.Життя і творчість. „ Максим Гримач”. Романтичність оповідання. (МР 3 ). Т. Л: романтичний характер у творі.
59 Контрольна робота № 3. Ногва українська література: М.Гоголь, Т.Шевченко, П.Куліш, Марко Вовчок.
60 З ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ Література ХХ ст. – мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства.
61 Іван Багряний. Українська еміграційна література ХХ ст.
62 Іван Багряний. „ Тигролови” – авантюрно – пригодницький роман. Т. Л: пригодницький роман.
63 Візуальна поезія сьогодення
64 Василь Герасим’юк. „ Чоловічий танець”, „ Перший сніг”, „ Жива ватра”. Сповідь душі у віршах сучасного поета.
65 Іван Липа. „ У невідому путь”.
66 Позакласне читання. Іван Липа. «Мати»
67 Зв’язне мовлення . Написання листа авторові улюбленої книжки.
68 Контрольна робота № 5. Тестування.
69 Літератра рідного краю.
70 Урок – підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й найбільше запам’яталися.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.