Ти і твої рідні

Мета:ознайомити з принципами взаємовiдносин людей у сiм’ї, вчити поважати своїх рiдних, людей старшого віку; розвивати логічне мислення , звязне мовлення, творчість, комунікативні здібності;виховувати iнтерес до традицiй українського народу, традицiйсiм’ї та правила культурної поведiнки в сiм’ї.Обладнання:тест, пам’ятка «Правила взаємодiй в сiм’ї», презентація «Сім’я», ноутбук

Хід години спілкування.

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети.
1. Епіграфомдо нашої години спілкуваня я взяла слова І. Котляревського:
Де згода в сімействі, де мир і тишина,
Щасливі там люди, блаженна сторона.
2. Метод «Передбачення»
- Як вивважаєте, про щоможейтимова на нашому заході, якийрозпочинається таким епіграфом?
Сформулюйтесвої думки за допомогоюметоду «Незакінченіречення»:
* Явважаю, що на цьомузаході ми…
* Сьогоднійтимемова про…

-Молодці! Сьогодні, ми звами поговоримо про сім’ю, про родину, а метою є:…

3. Бесiда- Готуючись до розмови з вами,я знайшла такi слова:«Будь-яка дорога починається з перших крокiв, будинок — iз фундаменту, а людина виростає в людину в сiм’ї». Як ви вважаєте про яку людину йде мова?

Відповіді дітей.

-Правильно , мова йде про хорошу людину: людинуввiчливу, культурну, чемну. Але, люди бувають різні. Зараз до вашої уваги:

4. Ісценізація уривку з оповiдання Г.М.Кирпи «Молодець!»

Автор (Марія У.)Увечерi повернулись додому мама, тато, дiдусь і бабуся.

Андрійко (Володя К.)— Тепер ми всi разом, уся наша родина,

— каже Андрiйко.

— Я дав Маринцi молочка і оладок, прибрав зі столу, пiдмiв на кухнi. А тодi читав Мариночцi казки.

Зоя С.— Ти, синку, молодець! Ми тобi вдячнi, — сказала мама.

Автор.Хлопчик усмiхнувся, бо хiба можна при таких словах не усмiхатись?! ПотiмАндрiйко допомагав мамi i бабусi накривати на стiл, а пiслявечерi прибрати зi столу.Пiсля того принiс для тата з поштової скриньки газети. А тодi склав на мiсцеМаринчинiiграшки. Найулюбленiшу ляльку подав сестричцi в лiжечко. Цього вечора на адресу Андрiйка звучали такi слова: молодець, будь ласка, спасибi, щиро вдячнi, вiдпочинь.

Вихователь— Чи сподобався вам хлопчик?

— Хто з вас у своїй сiм’ї вчиняє так, як Андрiйко?

Ісценізація зоповiдання В. Асєєвої «Бабуся»
Автор (Антон С)До Борки прийшов товарищ. Товарищ сказав:
Влад І.—^Здрастуйте, бабусю!
-Борка весело пiдштовхнувйоголiктем.
Олег Г.—Ходiм, ходiм! Можеш з нею не вiтатися. Вона вже стара старушенцiя.
- Бабуся, почувшице, тихо сказала:
Анастасія У.—^Образити — щовдарити, а приголубити — треба слова шукати.
- В сусiднiйкiмнатiтоварищ сказав Борцi:
—А з нашоюбабусеювсiвiтаються i свої i чужi. Вона у нас—головна.
- Як це — головна? — зацiкавився Борька.

—Ну, старенька... всiхзростила. Її не можнакривдити. А чого ж тизiсвоєю так? Гляди, батьки прочуханатобідадуть за це.
—Не дадуть! Вони самi з нею не вiтаються.
- Коли прийшлитато з мамою додому, Борка заявив:
—Наша баба краща за всiх, а ми про неїнепiклуємось!
Олена Д. —Хто тебе навчивбатькiвосуджувати?
- І, розхвилювавшись, накинулись на бабусю.
—^Щоцеви, мамо, дитинупiдбурюєте?
- Бабцяпосмiхнулась:
—Не я вчу, життявчить. Щоуб’єте, те не вернете.
Вихователь.— Чому Борка бувневвiчливим до своєїбабусi?
— Iз кого Борка брав приклад?
— Як вирозумiєтеостаннi слова бабусi?
Відповіді дітей.

5. Презентація «Сім‘я»
Слайд 1 Сім‘я

Слайд 2

Що таке сім‘я?
Сім'я — невелика соціальна група, до якої входять поєднані шлюбом чоловік і жінка, їх діти (власні або усиновлені), кровні родичі. інші особи, пов'язані родинними зв'язками з подружжям.

Слайд 3

Сім'я функціонує на основіспільногопобуту, економічного, морально-психологічного укладу, вихованнядітей, взаємноївідповідальності. Вона забезпечуєсоціалізаціюлюдини, самореалізаціюособистості, захиствід проблем, сприяєформуваннюособистості з усталеноюповедінкою.

Слайд 4

Сім'я є такожперсональнимсередовищемжиття і розвиткудитини, яке зумовлюєспосібжиття та їїсоціальнеіснування.

Слайд 5

Сім'я є різновіковимколективом. Структура їїбагато в чомузалежитьвідзвичаїв, культурних і національнихтрадицій, моральних та правових норм. У межах їїформується система стосунківміж старшими та молодшими, батьками і дітьми, щовизначаєпсихологічнийклімат в сім'ї. Тут формуєтьсясвітогляддитини, ставлення до навколишньогосвіту.

Слайд 6

Ефективністьвихованнядітей у сім'їзалежитьвідстворення в нійналежних умов. Головна умовасімейноговиховання — міцний фундамент сім'ї, щобазується на їїнепорушномуавторитеті, подружнійвірності, любові до дітей і відданостіобов'язкуїхвиховання, материнськомупокликанніжінки, піднесенніролібатьків у створенні та захистідомашньоговогнища, забезпеченні на їхприкладіморальноїпідготовкимолоді до подружньогожиття.

Слайд 7

Дієвимчинникомсімейноговиховання є спільнатрудовадіяльністьбатьків і дітей. Дітейслідзалучати до сімейноїпраці, вониповинніматиконкретнітрудовіобов'язки, адекватніїхвіковимможливостям. Такаспівпрацядітей з батьками маєсильнішийвиховнийвплив, ніжсловесніповчання.

Слайд 8

Сім’я – головнийосередоксуспільства. Вона відіграєнадзвичайну роль у йогожиттєдіяльності – через фізичну і соціокультурнузмінупоколіньзабезпечуюможливістьіснуваннясуспільства.

Слайд 9

Усім’їстворюєтьсянайбільшесуспільнебагатство – людина. Тут вона народжується і формується як особистість. Це та клітина, з котроїрозпочинаєтьсябудь-яка держава. Немаєкраїни без сім’ї, сімейно-родиннихвідносин.

Слайд 10

Отже, сім’я – ценадзвичайноважливийелементсоціальноїструктурисуспільства. Зміни, яківідбуваютьсявсім’ї, впливаютьна характер суспільнихвідносин, на стан і розвиток самого суспільства. Сімейнадіяльністьрегулюється і спрямовуєтьсятрадиціями, звичаями, нормами, щопанують у суспільстві за певнихісторичних умов.

6. «У свiтi мудрих думок» (обговорення висловiв)

— Щоб знайти вiдповiдь на хвилююче запитання, ми звертаємось до мудростi людини. Часто нам ставали у пригодiприслiв’я та приказки. Сьогоднi ми звернемось до мудрецiв давнини.

• Пам’ятайте, що вашiдiти будуть поводитися з вами так само, як ви поводитесь зiсвоми батьками.

Фалес(давньогрецький фiлософ)

• До батькiв стався так, як ти хотiв би, щоб твої дiти ставились до тебе.

Сократ (афiнський оратор)

-Чи можна керуватись цими словами пiд час спiлкування з iншими членами родини?

7. Метод «Робота в парах», Гра «Закінчи прислів’я»

Без сім'ї немащастяна землі

З родини йдежиттялюдини

Який рід, такийплід

Яке корін­ня, таке йнасіння

Умів дитину породи­ти, умій інавчити

Матиоднією рукою б'є, а другоюгладить.

У дитинизаболить пальчик, а уматерісерце.

Відмалихдітейболитьголова, а відвеликих - серце.

Шануй батька й неньку - буде тобі скрізь гладенько.

Вихователь.Ви просто молодці, що знаєте український фольклор.Отже, ви зрозуміли, якщо є любов, турбота, взаємоповага в сім’ї, то і родина щаслива. І навпаки, байдужість, злість руйнують сім’ю, псують життя.

8. Тест для перевіркирівня вихованості сина чи доньки.

— Я буду читати запитання, а ви, якщо можете на них вiдповiсти «так», ставте «+», якщо «ні» — ставите «—». Вiдповiдатипотрiбно чесно.

Тест

1. Якщо тобi доводиться несподівано затриматись, або пiти раптово з дому, чи повiдомляєш ти про це рiдним?

2. Чи буває таке, що коли твої батьки зайнятi роботою по дому, тебе вiдсилають гратись, «щоб не крутився пiд ногами»?

З. Оглянь свою кiмнату маминими очима. Чи є речi, якi лежать не на мiсцi?

4. Чи можеш ти, не задумуючись, назвати днi народжень своїх рiдних?

5. Свої потреби ти знаєш (купити м’яч, гру, кросiвки...). А чи вiдомотобi, якiречiнеобхiднiмамi, татовi?

6. Чи трапляється так, що крiм маминого доручення, ти додатково робиш iще якусь роботу?

7. Мама пригощас тебе тiстечком, апельсином чи бананом. Ти перевiряєш, чи вона залишила й собi? (А може ти справдiвiриш, що мама не хоче?)

8. У батькiв — вiльний день. Вони збираються в гостi. Ти висловлюєш їм своє невдоволення, тому що тебе не беругьiз собою?

9. У вас — дорослiгостi. Ти плануєш сiдати за стiл i слухати розмови дорослих?

10.Чи соромно тобi нести мамину сумку, подати пальто?

— Якщо ти хороший син чи прекрасна донька, у тебе будуть такi знаки: +, -, -,+, +, +, +, -, -, -.

ІІІ. Підсумок

Зачитування пам’ятки «Правила взаємодiї в сiм’ї.

•Будьпривiтним.

•Будьвiдповiдальним.

• Зважай на настрiйiншого члена сiм’ї.

•Дотримуйсядомашнiхтрадицiй, не виявляючи своїх амбiцiй.

• Допомагай великим i малим членам родини.

• Будь вдячним.

•Даруй своїм ближнiм любов та захист.

Вихователь.На Українi iснує традицiйна сiмейна мораль: шанобливе ставлення до старших членiвсiм’ї, звертання на «Ви», пiклування про стареньких i немiчнихчленiв родини. Мама, тато, дiдусь, бабуся, брат, сестра — найближчi i найрiднiшi для вас люди на всiйземлi. Нiколи не жалiйте для них гарних слiв, слiввдячностi за їхню турботу, нiжнiсть. Намагайтеся їм вiддячувати своєю ласкою, увагою та турботою.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.