СТАТУТ

музею історії школи-інтернатуКароліно-Бугазької загальноосвітньої І-ІІ ступенів санаторної школи-інтернату

І.Загальні положення.

1.1. Музей історії школи-інтернату створено у 1999році за наказом №258 від 18.09.99р. відповідно до Положення про музеї закладів освіти України на честь 35-річчя школи-інтернату.

1.2. Музей є власністю школи-інтернату.

1.3. Контроль за забезпеченням збереження майна та ефективністю роботи музею здійснює директор школи-інтернату.

1.4. Методичне керівництво музеєм здійснює Овідіопольський районний методичний кабінет при відділі освіти.

1.5. Повна назва музею: «Музей історії школи-інтернату».

1.6. Профіль музею: історичний.

1.7. Адреса музею: 67844 с.Кароліно-Бугаз Овідіопольського району,

вул.. Приморська, 186. 1.8.Місце знаходження музею: окрема кімната площею40,5м2 у приміщенні навчального корпусу.

1.9. Музей взаємодіє з державними, громадськими, науковими та іншими
зацікавленими закладами і установами.

1.10. Оригінальні пам'ятки історії і культури, які мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність, зберігаються у фондах музею, входять до складу музейного фонду України і підлягають обліку у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.11. Музей у своїй діяльності керується Законом України «Про музеї та музейну справу», нормативними документами Міністерства освіти і науки, Міністерства культури і мистецтв України, Положенням про музеї при закладах освіти та власним Положенням про музей.

2. Мета створення та предмет діяльності музею

2.1. Музей створено з метою залучення молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, формування освіченої творчої особистості свідомого громадянина України, вивчення і збереження кращих традицій школи-інтернату.

2.2. Основними завданнями музею є:

- сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу закладу освіти;

- розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів та молодих вчителів;

- розвиток творчих інтересів молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-
дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

- формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного
взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України;

- допомога педагогічному колективу школи-інтернату у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами;

- участь у формуванні, збереженні та раціональному використанні Музейного фонду України.2.3. Музей проводить таку роботу;

- організує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;

- систематично поповнює музейні фонди шляхом проведення екскурсій,

експедицій, зустрічей, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавства;

- організує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;

- створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;

- проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді та молодих

педагогів;

- надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному

процесі та в науково-дослідницькій роботі;

- організує масові заходи та бере участь у районних, обласних, всеукраїнських

заходах.

3. Керівництво роботою музею.

3.1. За роботу музею відповідає директор школи-інтернату. Директор

- призначає педагога (за його згодою), який здійснює безпосереднє керівництво роботою музею;

- вирішує питання розміщення музею та режиму його роботи;

- сприяє організації навчально-виховної та методичної роботи на базі музею;

- виходить з пропозиціями морального заохочення педагогів, які відповідають за роботу музею.

3.2. Керівним органом музею є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського активу музею, складається з педагогів та учнів. Рада музею

- обирає голову і розподіляє обов'язки між членами ради, які очолюють сектори пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи;

- обговорює і затверджує плани роботи;

- організовує підготовку громадських екскурсоводів, а також навчання активу;

- веде документацію музею: інвентарну книгу, книгу обліку екскурсій, акти прийому і видачі експонатів, плани роботи;

- вирішує інші питання, пов'язані з роботою музею.

4.Облік і збереження фондів.

4.1. Облік експонатів музею проводиться в порядку, визначеному нормативними документами. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом директора закладу4.3. Фонди музею поділяються на основні /оригінальні пам'ятки історії та культури/ та допоміжні /копії, ксерокопії/.

4.4.Унікальні пам'ятки, які мають винятково важливе наукове, історичне, художнє та інше культурне значення, заносяться Міністерством культури та мистецтв України до Державного реєстру національного культурного надбання.

4.5. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на директора школи-інтернату та на керівника музею.

-.6. Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу,

нес)ль відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Припинення діяльності музею.

5.1 У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історії та культури перелаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать чинному законодавству.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності музею протягом всього періоду його функціонування.

6.2. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає не дійсним, це не порушує дійсності інших положень.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.