У школі-інтернаті працює практичний психолог Дмитрієва-Негуріца Надія Павлівна

Основна мета психологічної служби КЗ "Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів":

- психологічне супроводження індивідуального розвитку кожного учня в реалізації навчально-виховного процесу та охорони його психофізичного здоров`я.

Завдання психологічної служби КЗ "Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів":

- впровадження в практику школи-інтернату корекційно-розвиваючих програм навчально-виховної діяльності з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів;

- виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм психолого-педагогічної допомоги;

- проведення психологічної експертизи та психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки неповнолітніх учнів та інших проявів асоціальної форми поведінки;

- здійснення профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед учнів;

- сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, можливостей, здібностей; підготовка їх до свідомого життя;

- надання консультаційної допомоги педагогічному коллективу щодо впровадження та адаптації інноваційних методик навчання та виховання навчання та виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку учнів.

Наша психологічна служба працює за п’ятьма основними напрямками:

Психологічна діагностика.

Ми вивчаємо індивідуальні особливості учнів з метою виявлення:

• причин виникнення проблем у навчанні і розвитку;

• сильних сторін особистості, її резервних можливостей, на які можна спиратися в ході корекційної роботи;

• професійних і пізнавальних інтересів;

• індивідуального стилю пізнавальної діяльності.

Здійснюється у формі планової діагностики або діагностики за проханням учнів, адміністрації, педагогів і батьків і розглядається як важливий підготовчий етап індивідуального і групового консультування, психолого - педагогічного консиліуму, педради школи.

Психологічна профілактика:

• попередження можливих соціально - психологічних і психологічних проблем учнів різних класів;

• створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в педагогічному й учнівському колективах;

• попередження виникнення залежної поведінки (вживання шкідливих речовин: тютюну, алкоголю, хімічних речовин, наркотиків тощо);

• створення правил школи, у основі яких – повага честі і гідності всіх її громадян;

• виявлення дітей групи ризику (на різних підставах).

Психологічна корекція

У цьому напрямку психологічною службою проводиться систематична цілеспрямована робота з дітьми, віднесеними до категорії «групи ризику», відторгнутими, ізольованими, дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги, учнями, які мають проблеми особистісного розвитку .Корекційна робота здійснюється у формі індивідуальних і групових занять з корекції і розвитку, а також у формі тематичних психологічних тренінгів, розроблених для дітей, що мають подібні поведінкові проблеми.

Психологічне консультування

Ми надаємо конкретну допомогу дорослим і дітям в аналізі й вирішенні психологічних проблем, пов’язаних із власними особливостями, що склалися на підставі життєвих обставин, взаєминами в родині, у дружньому колі, у школі; допомогу у формуванні нових установок і прийнятті власних рішень. Здійснюється у формі індивідуальних і групових консультацій.

Психологічна просвіта

Здійснюється в таких формах: лекції, тематичні виставки психологічної літератури, бесіди, семінари.

У школі-інтернаті працює соціальний педагог

Довалюк Наталя Сергіївна

Соціальний педагог:


- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
- приймає участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;
- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;
- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
- є посередником між школою, сім'єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Функції роботи:

-Діагностична: вивчення особливостей діяльності та розвитку учнів, визначення рівня знань про вплив на організм шкідливих звичок, дослідження спрямованості впливу колективу, мікросередовища, сімейного виховання тощо.

-Прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.

-Консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об'єднанням з питань розв'язання конфліктів та проблемних ситуацій.

-Захисна:захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях.

-Профілактична:запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда здорового способу життя.

-Соціально-перетворювальна:соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.

-Організаційна:координація взаємодії всіх суб'єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.

Для батьків:

Соціальний педагог– це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попереджені впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Для учнів:

У яких випадках звертатися до соціального педагога?
- якщо у Твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;
- якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;
- якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;
і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє...

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.