План роботи
на 2014/2015 навчальний рік

практичного психолога

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНОЇ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ»

Дмитрієвої Надії Павлівни

ВСТУП

План роботи на 2014/2015 практичного психолога комунального закладу «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів» складено на підставі «Положення про психологічну службу системи освіти України», наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу в системі освіти України», «Методичних рекомендацій по плануванню роботи психологічної служби в системі освіти» та інших нормативних документів з цього питання.

Основна мета психологічної служби комунального закладу «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів»: психологічне супроводження індивідуального розвитку кожного учня в реалізації навчально-виховного процесу та охорони його психофізичного здоров`я.

Завдання психологічної служби комунального закладу «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів»:

- впровадження в практику школи-інтернату корекційно-розвиваючих програм навчально-виховної діяльності з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів;

- виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм психолого-педагогічної допомоги;

- проведення психологічної експертизи та психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки неповнолітніх учнів та інших проявів асоціальної форми поведінки;

- здійснення профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед учнів;

- сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, можливостей, здібностей; підготовка їх до свідомого життя;

- надання консультаційної допомоги педагогічному коллективу щодо впровадження та адаптації інноваційних методик навчання та виховання навчання та виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку учнів.

№ з/п Зміст роботи з учнями, медпрацівниками, батьками Термін виконання З ким проводиться Відмітка про виконання
І. Психодіагностична робота Початкова школа
1.1 Діагностика пізнавальних процесів учнів 1-го класу з метою вивчення їх готовності до навчання в школі: - Дослідження рівня компонентів готовності дитини до школи (морфологічна, інтелектуальна, емоційно-вольова, соціальна зрілість); - Діагностика та анкетування учнів з метою перевірки рівня готовності до школи; - Індивідуально-консультаційна робота з батьками, учнями та вчителями щодо надання рекомендацій з даного питання Вересень Учні 1 класу
1.2 Діагностика рівня адаптації учнів 1-х класів до нових умов навчання Вересень-жовтень Учні 1 класу
1.3 Визначення готовності учнів початкової школи до переходу у середнюшколу (4 клас): - Дослідження вікових особливостей учнів 4 касу та рівень підготовки до навчання в 5 класі; - Діагностика рівня підготовки учнів до навчання в середній школі; - Індивідуальна робота з учнями, батьками та вчителями з метою консультування з даної проблеми. Квітень Учні 4 класу
Середня школа
2.1 Контроль за адаптацією учнів 5-х класів до нових умов навчання: — Дослідження мікроклімату в класному колективі, структури взаємовідносин; — Діагностика та анкетування п`ятикласників з метою оцінки їх рівня адаптації; — Бесіди з учителями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації; — Відвідування уроків з метою дослідження взаємодії учителя з учнями. Вересень-жовтень Учні 5 класу
2.2 Виявлення причин, що перешкоджають адаптації учнів 1 та 5 класів: - індивідуальні бесіди; - діагностика особливостей: а) пізнавальної сфери; б) емоційно - мотиваційної сфери; в) особистісної сфери; г) взаємовідносин з учителями, батьками. Жовтень-листопад Учні 1та 5 класу «Групи «ризику»
2.3 Дослідження рівня креативності: - Діагностика рівня креативності учнів середньої школи; - Анкетування та тестування з метою виявлення творчих здібностей учнів 7-8 класу; - Індивідуальна та групова робота з учнями з метою консультації щодо вибору майбутньої професії Грудень Учні 7-8 класу
2.4 Дослідження здібностей, інтересів та професійних нахилів дев'ятикласників: — Скрінінгова психодіагностика: * професійні інтереси і нахили учнів; * особливості інтелектуальних здібностей (вербальний, просторовий, числовий компоненти) Січень-лютий Учні 9 класу
2.5 Дослідження акцентуацій характеру та особливостей девіантної поведінки підлітків на запит педагогів, батьків: — Діагностика акцентуацій та конфліктності. — Поглиблене психодіагностичне обстеження на виявлення типу “важковиховуваності” і психологічних особливостей школяра. — Анкетування “Відношення до наркотиків, алкоголю, правопорушень”. Протягом року Діти «Групи ризику»
ІІ. Консультаційна робота
1. Ознайомлення батьків з роботою психологічної служби та практичного психолога зокрема як невід`ємна частина навчально-виховного процесу та успішної соціальної адаптації учнів Вересень Батьки, вчителі, учні
2. Ознайомлення вчителів та вихователів з результатами обстеження та надання рекомендацій, враховуючи результати обстеження учнів Протягом року Вчителі
3. Індивідуальне консультування учителів і батьків: “Про причини труднощів адаптації п’ятикласників і шляхи сумісної взаємодії в їх подоланні” Жовтень Вчителі, батьки
4. Індивідуальне консультування батьків, надання рекомендацій в зв`язку з порушенням поведінки та виникненням проблем у вихованні дітей За власним запитом Батьки
5. Індивідуальне консультування учнів з особистих проблем. Протягом року Учні
6. Консультування батьків учнів з питань труднощів у взаємовідносинах з дітьми. За власним запитом Батьки
7. Надання індивідуальних та групових консультацій учням стосовно зниження напруженості та підняття самооцінки. Протягом року Учні
8. Надання консультацій стосовно формування у дітей здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками Протягом року Вчителі, учні, батьки
9. Консультування учнів з питань вибору професії та профілю навчання Протягом року Учні
10. — Профконсультація старшокласників (побудова професійного плану) Протягом року Учні
11. Індивідуальні консультації для учнів, що мають труднощі у виборі професії Протягом року Учні
12. — Консультування батьків учнів з питань вибору професії Протягом року Батьки
13. Консультація батьків стосовно законодавчої бази працевлаштування випускників школи-інтернату Протягом року Практичний психолог
14. Робота з педагогічним колективом стосовно визначення професійно важливих якостей учнів Протягом року Вчителі
15. Консультування учителів про психологічні особливості учнів та шляхи взаємодії. Вчителі
ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
1. Проведення індивідуальних та групових корекційних занять з учнями початкових класів, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів Протягом року Учні 1 класу
2. Корекційно-відновлювальна робота з дітьми “групи ризику”: * групи для тривожних дітей; * індивідуальна психокорекційна робота Жовтень-листопад Діти «Групи ризику»
3. Проведення групових заняття, тренінгів для зняття втоми та напруги серед педагогічного колективу Протягом року Вчителі
4. Проведення групових та індивідуальних занять щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх Протягом рокеу Діти «групи ризику»
5. Проведення ділових ігор для учнів старших класів стосовно вибору майбутньої професії «Різноманіття світу професій» Лютий - березень Учні 8-9 класів
6. Ігровий практикум для старшокласників зі спілкування Лютий Учні 9 класу
IV.Психологічна просвіта
1. Ознайомлення педагогічного колективу та батьків на батьківських зборах з віковими аспектами виховання дітей. Вересень Вчителі, батьки
2. Виступ на педагогічній раді з теми «Особливості адаптації учнів 5 класу до навчання в середній шкільній ланці». Жовтень Педагогічний колектив
3. Виступ на нараді при директорові на тему: «Особливості розвитку пізнавальних процесів учнів 1 класу школи-інтернату» Листопад Педагогічний колектив
4. Виступ на педагогічній раді на тему «Робота педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками». Лютий Педагогічний колектив
5. Виступи на педрадах, нарадах за запитом. Підвищення рівня психологічної компетентності колективу. Протягом року Педагогічний колектив
6. Виступ на нараді при директорові на тему: «Визначення професійно важливих якостей у випускників школи-інтернату». Лютий Педагогічний колектив
7. Лекторій для батьків п’ятикласників «Допомога дорослих в адаптації дитини» Розгляд аспектів: * Способи налагодження контакту * Як навчитися правильно слухати дитину * Як зберегти у дитини інтерес до навчання Жовтень Батьки
8. Групові заняття: - «Попередження насилля на стадії побачень» - «Життя прекрасне – цінуй його!» Групові профілактичні заняття: - «Формування навичок здорового способу життя» - «Здорова дитина – багата нація!» Листопад Грудень Лютий Квітень Учні
V. Організаційно-методична робота
1. Складання плану роботи практичного психолога на 2015/2016 навчальний рік. Травень Практичний психолог
2. Складання щомісячних планів роботи практичного психолога. Протягом року Практичний психолог
3. Підготовлення до проведення навчальних, індивідуальних та групових занять, ігор, тренінгів Протягом року Практичний психолог, учні
4. Підготовка до участі у проведенні педагогічних рад, нарад при директорові Протягом року Практичний психолог, педколектив
5. Участь в засіданнях методичних об’єднань шкільних психологів Протягом року Практичний психолог, члени ШМО
6. Участь у семінарах, форумах, тренінгах з психології Протягом року Практичний психолог
7. Складання звітів за підсумками роботи за І та ІІ семестри 2014/2015 навчального року Грудень, травень Практичний психолог
8. Оформлення кабінету практичного психолога Протягом року Практичний психолог
9. Оформлення куточка психологічної служби для дітей Протягом року Практичний психолог
10. Складання ідивідуальних психологічних карт на дітей “групи ризику” і розробка рекомендацій учителям, батькам щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації Вересень, жовтень Практичний психолог, соціальний педагог
11. Складання індивідуальних психологічних карт і психолого-педагогічних характеристик на “важких” підлітків з рекомендаціями педагогам. Вересень, жовтень Практичний психолог, соціальний педагог
12. Складання рекомендацій щодо певного профілю навчання учнів в старшій школі Протягом року Практичний психолог
13. Методична допомога учителям в підбірці психологічної літератури Протягом року Практичний психолог
14. Психологічний аналіз уроків в рамках роботи шкільної атестаціїної комісії Протягом року Практичний психолог
15. Виступи на батьківських зборах з різних психологічних аспектів навчання та виховання дітей Протягом року Практичний психолог, педколектив, батьки
ІV. Зв’язки з громадськістю
1. Співпраця з соціальною службою школи-інтернату Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог
2. Вирішення питань з місцевими органами влади та громадського самоврядування Протягом року Практичний психолог
3. Співпраця з працівниками міліції Протягом року Практичний психолог
4. Співпраця з благодійним фондом «Спадщина» Протягом року Практичний психолог
5. Участь у волонтерських рухах Протягом року Практичний психолог
6. Відвідування батьків за місцем роботи Протягом року Практичний психолог
7. Відвідування учнів вдома Протягом року Практичний психолог
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.