ПОЛОЖЕННЯ про функціонування офіційного вебсайту комунального закладу«КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в

інформаційно - телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні

права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) на Україні», «Про

звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», визначає статус веб-

сайту (далі - Вебсайт) комунального закладу «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» http://karolbugaz-lyceum.od.sch.in.ua як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі інформація).

1.2. Вебсайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності комунального закладу «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», взаємообмін інформацією з учасниками навчально-виховного процесу, закладами та установами системи освіти cелища, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю і питань, пов'язаних з діяльністю школи.

1.3. Вебсайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Положення.

2. Мета та завдання

2.1. Метою вебсайту є забезпечення офіційної інформації про комунальний заклад «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» з мережі Інтернет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність навчального закладу, включення навчального закладу в єдиний освітній інформаційний простір.

2.2. Завдання:

- позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості закладу освіти, історії його розвитку, про освітні програми та проекти;

- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу;

- формування позитивного іміджу закладу освіти;

- здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів;

- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу; педагогів, учнів (вихованців), батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;

- створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами.

- стимулювання творчої активності вчителів та учнів (вихованців);

- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

3. Офіційна адреса вебсайту та можливість використання

3.1.Адреса офіційного сайту навчального закладу у мережі Інтернет - http://karolbugaz-lyceum.od.sch.in.ua

3.1. На бланках навчального закладу поруч із юридичною адресою та телефонами зазначається адреса офіційного сайту та адреса його електронної пошти.

3.2. Забороняється використовувати адресу навчального закладу в цілях, що не пов'язані із діяльністю навчального закладу, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

4. Правила користування офіційним сайтом

4.1. Офіційний сайт с інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

4.2. Забороняється :

знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

розміщувати на шкільному сайті інформаційні матеріали, які вміщують заклики до

насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора закладу. Умови розміщення такої інформації регламентуються відповідними угодами.

4.4. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів творчих колективів, педагогів учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із сайту школи.

5. Організація інформаційного наповнення та функціонування сайту

5.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

5.2. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

контактна інформація про заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти, карта проїзду);

дані про адміністрацію;

довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до школи;

електронні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального закладу;

матеріали по організацію навчального процесу, режим навчання;

звіт про фінансову діяльність закладу;

навчально-методичні матеріали вчителів, вихователів, соціально-психологічної служби закладу;

матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;

електронні каталоги інформаційних ресурсів школи;

інформація про події (свята, конференції, конкурси);

матеріали про персонал: керівники, педагоги, медичні працівники, ділові партнери).

5.3. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

5.4. Користувачем Сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу

до мережі Інтернет.

5.5. Зареєстрованим користувачем Сайту може бути особа, яка має технічні можливості

виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації.

5.6. З метою якісного інформаційного наповнення сайту створюється творча група зі складу представників педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

5.7. Обов’язки щодо інформаційного наповнення розділів (сторінок) офіційного сайту колегіально розподіляються між членами творчої групи.

5.8. Розміщення інформації на офіційному сайті здійснюється адміністратором та відповідальними за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту навчального закладу, які призначаються наказом керівника навчального закладу.

5.9. Адміністратор та відповідальні за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту навчального закладу несуть відповідальність за зміст поданої інформації та своєчасність її оновлення.

5.10. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією сайту: зміна дизайну та структури:

- розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових Вебсторінок;

- реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

5.11. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційною ресурсу.

5.12. Інформація, розміщена на сайті, не повинна містити:

ненормативну лексику;

відомостей, що порушують конституційні права людини і громадянина;

розголошення державної та комерційної таємниці.

5.13 Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані вебресурси.

5.14. Інформація, що не відповідає вимогам зазначених у пунктам 5.12 та 5.13 цього розділу Положення, повертаються на доопрацювання особі, що надала інформацію.

5.15. 3а достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, що надає дану інформацію.

5.16. Оновлення інформації на офіційному сайті навчального закладу здійснюється за необхідності.

5.14. При порушенні пункту 4.2, а також пункту 5.12. цього Положення відповідна особа може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Персональні дані

6.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація закладу та розробники Сайту зобов'язані забезпечити виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" (у ЗМІ від 02.07.2010).

6.2. Розробники Сайту зобов'язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків (опікунів), які надають право розробникам публікувати персональні дані учнів та педагогів на сайті школи.

6.3. Відомості про суб'єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб'єкта персональних даних чи його законних представників.

7. Функціонування

7.1. Функціонування програмного та технічного забезпечення Веб-сайту виконує «Інформаційно-освітня» платформа School Champion

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.