Як читати газету

1. Читай газету кожного дня. Це дасть тобі змогу бути у курсі події, які відбраються у нашій країні, ооласті, районі та за рубежем-

2. Перш ніж розпочати читати газету, передивися назви всіх статей, що повною мірою допоможе тобі вибрати найбільш цікавий і важливий матеріал»

3. Обов'язково уважно ознайомся з передовою статтею, де формулюються в стислому вигляді найактуальніші сьогоденні завдання,

4. Читай вміщені в номері матеріали вдумливо, проаналізуй, які головні положення тієї чи іншої статті, чого нового вона вчіть,

5. Звертай рагу на незрзумілі слова, обов'язково з'ясуй їхнє значення у словнику.

6. Читаючи газету, користуйся картою, знаходь на ній ті місця, про які розповідається в номері.

7. Роби вирізки з проблем, що особливо тебе цікав­лять, складай їх у спеціалшу папку. Організуй у класі бесіду чи виступ на основі зібраних тобою матеріалів.

Як читати книжку

1, Пам'ятай: читання — одне а найважливіших за­вдань у самоосвіті, ставитись до нього треба ^шрйозно,

2, Внутрішньо налаштуйся на читання» Не по-сшшаи, не «ковтай» зміст книжки, а читай уваж-но, вдумливо, намагайся залам ятати прочитане.

3, Зміст треба осмислювати. Не можна допуска­ти механічного фіксування тексту,

4, Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення,

5, Для свідомого сприймання прочитай передмо­ву; перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки,

6, Коли щось незрозуміло, же поспішай гукати на допомогу шших. Спочатку спробуй самостійно розібратися,

7, Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, жтетект)»

8, Найщкавіше запам'ятай, Порівняй прочита­не 3 уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань,

9, Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї а друзями, дай оцінку, Згадай основні образи* події, думки,

10, Порівняй власну думку про книжку з від­гуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний — краще,

11, Зроби відповідай записи про книжку у чи­тацькому щоденнику,

Як працювати з книжкою

1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:

> прочитати титульну сторінку - прізвище автора, заголовок, рік видання;

> прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на оборотній стороні титульної сторінки;

> уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки;

> прочитати передмову або вступ;

2. Під час читання звернути увагу на:

> назви окремих розділів, частин, параграфів і т. ін.

> вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом, пів жирним т. ін. )

> з'ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій.

> звернути увагу на посилення (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки);

3. Для засвоєння зміста прочитаного необхідно:

> поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;

> скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

Як скласти план тексту

♦ Знайди у тексті зачин, основну частинну, закінчення.

♦ Подумай, яким одним реченням можна передати зміст кожної частини тексту. Ці речення - пункти плану. Запиши їх в такій послідовності, як описано події.

♦ Первір, чи можна за складеним планом переказати твір, не пропускаючи головного, зберігаючи зв"язок між частинами?

Як скласти короткий переказ прочитаного.

♦ Прочитай твір (текст), запам»ятай послідовність подій

♦ Поділи його на смислові частини

♦ Добери заголовки до кожної частини

♦ Склади план усього твору (тексту)

♦ Об"єднай частини і склади зв"язну розповідь,

Як скласти відгук про прочитану книжку.

♦ Хто автор даного твору? Що знаєш про нього? Про що він пише?

♦ Правильно і повно назви прочитаний тобою твір (книжку)

♦ Коротко перескажи, про що в ньому розповідається (повідомляється)

♦ Вислови свої думки - судження про прочитане: що сподобалось? Що здивувало? Що зацікавило? Що не сподобалось? Чому?

Як скласти розповідь про героя (персонаж) твору

♦ Прочитай твір (текст). Хто головний герой (персонаж) твору?

♦ Вибери із тексту ті місця, в яких розповідається про героя твору.

♦ Склади план і побудуй зв"язну розповідь про головного персонажа.

♦ Дай відповіді на питання:

- Як автор ставиться до героя твору? Зачитай.

- Чи згоден ти з авторською оцінкою?

- Вислови свою особисту оцінку.

Способи читання.

1.Поглиблене.Лри такому читанні звертається увага на деталі, дається аналіз та оцінка.

Учень:

а)читає текст і з'ясовує незрозумілі місця;

б)розглядає матеріал критично, творчо;

в)знаходить сильні і слабкі сторони в поясненнях;

г)дає самостійне тлумачення положенням і висновкам.

2.Вибіркове.Різновид швидкого читання, коли читаються вибірково окремі розділи та глави. Використовуються при вторинному читанні книги, після її попереднього перегляду. Учень фіксує увагу тільки на тих аспектах тексту, які йому необхідні.
3. Читання-перегляд використовується для попереднього ознайомлення з книгою.

Учень:

а)переглядає передмову;

б)по змісту знаходить найбільш важливі для нього питання;

в)переглядає висновок.

4.Сканування.Швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.