АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Робота КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації у 2020/2021 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», наказів Департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації.

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Оптимізація поєднання методів навчання як один із пріоритетних напрямів організації сучасного уроку», методичної проблеми: «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях з активною громадянською позицією» та виховної проблеми: «Виховання у підростаючого покоління загальнолюдських цінностей і перш за все справедливості, добра, людяності і культури поведінки».

Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

На початку 2020/2021 навчального року в освітньому закладі було відкрито 8 класів, із них 2-4-х - 3 класів, 5-9-х – 5 класів. Мова навчання – українська.

Станом на 05.09.2020 кількість учнів становила 68 осіб. Наповнюваність учнів у класах складала – 2 клас- 8 осіб, 3 – 11 осіб, 4 клас – 5 осіб, 5 клас – 6 осіб, 6 клас – 9 осіб, 7 клас – 10 осіб, 8 клас – 12 осіб, 9 клас – 7 осіб.

Упродовж року вибуло 4 учні у зв’язку зі зміною місця проживання. Кількість учнів на кінець навчального року становила - 64 учні.

Випускників 9-х класу – 7 чоловік.

З них охоплені навчанням – 5:

Коледж – 1.

Стан працевлаштування випускників

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-го класу, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі проводилася робота з учнями і з батьками:

• під час освітнього процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;

• працювали з випускниками з метою залучення до навчання у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та подальшим працевлаштуванням;

• згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-9 класів у 2020/2021 навчальному році з жовтня по травень проводилися заняття щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці в області;

• з метою вірного вибору та здобуття професії, вмілого знаходження роботи за професією, розкриття певних правил та прийомів пошуку роботи на годинах спілкування педагоги вчили учнів:

- використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;

- складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи;

- спілкуватися з роботодавцем,

- оформляти анкети та інші документи для вступу до навчальних закладів та прийому на роботу;

- підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;

• здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;

• психолог та класний керівник обговорювали з батьками нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

Робота з кадрами

Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами.

У 2020/2021 навчальному році у закладі працювало 19 педагогічних працівників, у тому числі 1 директор, 1 заступник з навчально-виховної роботи,1 заступник з виховної роботи, 1 соціальний педагог, 1 сумісник, 5 педагогів, що перебувають у соціальній відпустці.

74 % вчителів мають повну вищу освіту на рівні спеціаліст.

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

1 Вища категорія 5 26%

2 І категорія 2 11%

3 ІІ категорія 4 21%

4 Спеціаліст 8 42%

Предмет викладання Кількість вчителів Вища категорія І

категорія ІІ

категорія спеціаліст З них мають звання Прим.

Початкові класи 3 0 2 - 1 -

Українська мова

та література 2 1 - 1 - -

Англійська мова 1 - - 1 - -

Історія 1 - - 1 - -

Математика 1 - - 1 - -

Інформатика 1 - - 1 - -

Біологія 1 1 - - - -

Хімія 1 1 - - - -

Трудове навчання 1 - - - 1 -

Основи здоров’я 1 1 - - - -

Фізична культура 1 1 - - - -

У школі упродовж 2020/2021 навчального року працювало:

• вчителів, що отримують пенсію по інвалідності – 1 особа;

• педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до

досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 5 осіб (Лопатинська О.П., Подольська В.В., Гусакова Н.І., Андрш Н.С., Березіна О.І.).

Таким чином, у закладі проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту педагогічних працівників. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення закладу педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту працівників;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

Упровадження мовного законодавства

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у закладі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

• створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно

вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;

• забезпечення умов для постійного перебування учнів під впливом духовної

культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;

• залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;

• створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом

україномовного середовища;

• здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного

мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.

• заклад працює за навчальним планом з українською мовою навчання;

• при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані

додаткові години з варіативної складової на вивчення: української мови у 5 - 7 класах;

• державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та

варіативної складової навчального плану закладу освіти;

• учнів, що не вивчають українську мову, в закладі немає;

• всі члени педагогічного колективу володіють державною мовою на належному

рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;

• діловодство та ведення документації, взаємовідносини з державними,

громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;

• державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, виробничі наради,

збори колективу, семінари, педагогічні читання;

• результати наповнення сайту закладу оформляються українською мовою;

• тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються

українською мовою;

• інтер’єр та оформлення приміщень ліцею, навчальних кабінетів здійснюється

державною мовою;

• у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;

• в бібліотеці закладу оформлені тематичні полички та папки: “Українська

національна символіка”, “Мова – душа народу» ;

• постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;

• з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної

спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, літературні свята, квести, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в ліцеї проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій навчального плану.

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками діяльності комунального закладу “КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

• впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;

• використання освітніх платформ, «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber»,

«Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення коронавірусної інфекції;

• формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення

їх інформаційних потреб;

• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

• оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.

Головна мета закладу в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

• створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

• підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

• інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

• створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес (особливо під час карантинних обмежень);

• підвищення ефективності управління закладом загальної освіти;

• створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2020/2021 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації ліцею:

• продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення вебсайту закладу;

• встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення в 2 класі;

• заохочується навчання вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;

• використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби з української мови та літератури, математики, фізики;

• вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

• приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету фізики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;

Таким чином, в закладі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому в 2021/2022 навчальному році слід продовжити:

• навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;

• забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;

• забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

Реалізація освітньої програми та навчального плану за 2020/2021 навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи закладу.

Відповідно до річного плану в грудні 2020 року та в травні 2021 року адміністрацією ліцею було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались особливості закінчення 2020/2021 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), а також характеру контролю (попереднього, поточного, перспективного). Накази від 31.12.2020 № 88-ОД, від 26.05.2021№ 70-ОД.

Навчальний план закладу на 2020/2021 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2020/2021 навчальний рік”, робочого навчального плану на 2020/2021 навчальний рік та режиму КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КАРЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»:

Навчальний план школи на 2020/2021 навчальний рік складено:

- для 2-3-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи,

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки за Концепцією Нової української школи від 21.03.2018 № 268;

- для 4-го класу - за Типовими навчальними планами початкової школи,

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 №407 ;

- для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних

закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405;

Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів, на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 2-9-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.

• у 2-9-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі,

відхилень від навчальних програм не виявлено, хоча значна частина навчального матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх онлайн-платформ);

• обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що

визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;

• кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів),

передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;

• варіативна складова навчального плану закладу освіти на 2020/2021 навчальний

рік в 2-9-х класах виконана.

Виконання навчальних програм за 2020/2021 навчальний рік проаналізовано та узагальнено в наказі по закладу від 05.05.2021 № 56.

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю. Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

• проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;

• оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступник директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Всього адміністрацією школи було відвідано 46 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

• І семестр - англійська мова, основи здоров'я, початкові класи;

• ІІ семестр – трудове навчання, українська мова та література, фізична

культура;

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по закладу.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової навчального плану.

Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

У 2020/2021 навчальному році навчальний компонент бів цілком забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України: 2-4 класи – 100%, 5-9 класи –

100 %.

Бібліотечний фонд ліцею становив:

• на традиційних носіях - 14102 примірника (без підручників);

• фонд підручників – 2321 примірник;

Для 2 - 4 класів – 942 примірника,

Для 5-9 класів – 1379 примірників.

Таким чином, учні закладу у 2020/2021 навчальному році були повністю забезпечені підручниками, учні 3-го та 7-го класів отримали нові підручники . У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками.

У березні-квітні 2021 року заклад брав участь у конкурсному виборі підручників для учнів 4-го, 8-го класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.