Аналіз роботи над методичною проблемою та завдання на 2015-2016 навчальний рік


Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти.

Реформування системи освіти спрямоване на відродження національної культури, виховання освічених громадян, на формування творчих особистостей, підняття освіти в Україні до рівня світових стандартів.
Педагогічний колектив школи-інтернату на протязі 2013 - 2015 років працював над науково- методичною проблемою: «Формування життєвих компетентностей вихованців школи-інтернату шляхом використання традиційних та інноваційних методик».

Результатом тривалої роботи стало визначення педагогічним колективом основних умов оптимізації навчально-виховного процесу:

  • Відповідна фахова підготовка педагогічних працівників.
  • Створення умов для творчості в індивідуальній та колективній діяльності.
  • Готовність учителя та вихователя до інноваційної діяльності.
  • Використання нетрадиційних форм організації групових та індивідуальних занять.
  • Використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм.
  • Надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань.
  • Дотримання санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу.
  • Належне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.
  • Конструювання предметних завдань для реалізації методу дослідницьких проектів за вибором окремих учнів.
  • Організація занять у малих групах на основі діалогу, імітаційно-рольових ігор, тренінгів. У процесі роботи над науково-методичною темою педагоги відзначили

надзвичайно важливе значення засобів, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу. Діагностування та анкетування педагогівпоказало, що переважна більшість їх потребує грунтовного ознайомлення з питанням упровадження інноваційних технологій, включаючи вивчення питання в теоретичному та практичному аспектах з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Усвідомлення того, що вчитель та вихователь є організатором освітнього процесу, мета якого – пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, спонукало педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій. Проте питання впровадження інноваційних та традиційних методик вимагає серйозного науково-методичного підходу, який може забезпечити робота педагогічного колективу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей вихованців школи-інтернату шляхом використання традиційних та інноваційних методик».

Плануючи реалізацію науково-методичної проблеми, методична служба школи визначила конкретні завдання:

- вивчити нормативні документи, науково - теоретичні джерела щодо впровадження інновацій;

- організувати діяльність учителя та навчально- виховний процес в інноваційному режимі;

- стимулювати творчу активність педагогів школи;

- створити умови для проведення уроків та виховних заходів нового типу, які сприяють професійному вдосконаленню та творчому зростанню педагогів;

- мотивувати навчальну діяльність учнів.

Цілі:

- збагачення знань педагогів;

- формування потреби у нововведеннях, у творчості;

- виявлення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду;

- створення власного передового досвіду, обмін методичними знахідками;

- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості учнів.

Виходячи з поставлених завдань, були спрогнозували результати роботи над науково - методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей вихованців школи-інтернату шляхом використання традиційних та інноваційних методик»:

1. Удосконалення змісту, форм і методів внутрішньошкільної методичної роботи.

2. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

3. Стимулювання творчості та ініціативи членів колективу.

4. Створення власного педагогічного досвіду, використання його на практиці, поширення передового досвіду.

5. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку школярів.

6. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку дітей.

7. Розвиток творчих можливостей школярів та вчителів.

9. Збільшення кількості друкованих робіт учителів та вихователів.

Для того, щоб робота над єдиною науково-методичною проблемою стала керованим процесом, враховуючи рекомендації науковців, педагогічному колективу з боку методичної служби школи було запропоновано чіткий алгоритм його дій щодо впровадження досягнень педагогічної науки з цієї проблеми. Він передбачає такі етапи у роботі над проблемою:

- осмислення;

- вивчення теоретичного стану проблеми;

- вивчення практичного стану проблеми;

- моделювання;

- апробація;

- діагностування;

- коригування.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.