План роботи колективу КЗ «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів» над науково-методичною проблемою 2017-2018 н.р.


«Формування життєвих компетентностей вихованців школи-інтернату шляхом використання традиційних та інноваційних технологій "

2 етап — 3 рік реалізації (2015 – 2016 н.р.)
(упровадження в практику)

Форма роботи Зміст роботи Мета роботи Термін Від­повідальний
1. Засідання методичної ради «Планування ІІ етапу роботи педколективу над проблем­ною темою» Визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми та визначення шляхів її реалі­зації на ІІ етапі Створення таблиці «Сис­тема роботи над науково-методичною темою на ІІ етапі» Серпень Заступник директо­ра з НВР
2. Анкетування педагогічного колективу Моніторинг професійного рівня педагогічного колективу щодо проблемної теми Підготовка до складан­ня плану реалізації теми на ІІ етапі Серпень Заступники директо­ра
3.Засідання творчої групи педагогів для обробки та проведення аналізу одержаних результатів та розробки заходів З’ясування рівня поінформованості членів педколективу щодо проблемної теми Виявлення проблем з упровадження проблемної теми серед педагогіч­ного колективу. Виявлення питань для вив­чення, виокремлення до­свіду з цієї теми Вересень Директор, заступники директора
4.Засідання творчої групи (директор, заступники дирек­тора, соціальний педагог, керівники МО) Організаційне засідання творчої групи
5. Консультація з членами методичної ради Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми на ІІ етапі Координування програми роботи закладу над проблемою Вересень Заступники директо­ра
6.Практичний семінар „Структура і методика проведення інноваційного уроку, виховного заходу” Обмін досвідом учителів-методистів щодо теми Інформування педагогічного колективу Жовтень Заступник директо­ра з НВР
7.Засідання методичної ради „Інноваційні та традиційні методи форми роботи з учнями, вихованцями” Ознайомлення з проблемою Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання. Жовтень Заступник директо­ра з НВР
8.Засідання МО „Упровадження новітніх та традиційних освітніх технологій у формуванні життєвих компетентностей виховаців школи-інтернтау в школі І-ІІ ступенів”; Опрацювання застосування освітніх технологій при викладанні конкретних предметів Ознайомлення членів МО з використанням освітніх технологій у конкретних умовах Протягом 2015-2016 н.р. Керівники МО
9. Засідання педагогічної ради «Методи формування життєвої компетентності вихованців школи-інтернату» Визначення шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу засобами прогресивних освітніх технологій Інформування педагогіч­ного колективу щодо даного питання. Жовтень Директор, заст. директора з НВР
10.Поповнення інформаційної бази «Висвітлення проблеми життєвої компетентності у психолого-педагогічній літературі» Поповнення переліку літератури з проблеми Поповнення довідкового інформаційно-методичного кутка «Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми» Жовтень-листопад Заступники директо­ра
11. Складання плану роботи над проблемною темою на ІІ етапі її реалізації Визначення напря­мів роботи, розподіл обов'язків, етап взає­модії учасників навчаль­но-виховного процесу Забезпечити послідовність вирішення завдань взає­модії всіх учасників нав­чально-виховного процесу Жовтень Директор, заступники директо­ра, керівники МО
12.Засідання творчої групи «Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми» Робота щодо розвитку довідкового інформаційно методичного кутка „Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми ” Удосконалення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу щодо проблеми Листопад Заступник директора з НВР
13.Удосконалення комп’ютерної грамотності членів педагогічного колективу Проходження педагогічними працівниками курсів „Intel Удосконалення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу щодо ІКТ Протягом року Заступник директо­ра з НВР
14.Майстер – класи «Впровадження інноваційних технологій» Практичне опрацювання застосування інноваційних технологій Ознайомлення членів колективу з використанням інноваційних технологій у конкретних умовах Листопад Заступник директо­ра з НВР
15.Засідання методичної ради на тему впровадження ІКТ у навчально-виховний процес Аналіз процесу використання педагогами можливостей ІКТ. Обговорення роботи з проблемної теми щодо впровадження ІКТ Грудень Заступник директо­ра з НВР
16.Засідання творчої групи „Інноваційні та традиційні методи як спосіб формування життєвих компетентностей виховаців школи-інтернату в школі І-ІІ ступенів» Тренінгові заняття для вчителів „Оволодіння теоретичними основами освітніх технологій” Практичне оволодіння освітніми технологіями, що формують основні життєві компетентності Грудень Заступник директо­ра з НВР
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.